Polisens löfte: Insatser mot missbruk och trafik

Måns Gauffin, kommunpolis i Norrmalm.
Måns Gauffin, kommunpolis för område Norrmalm.
Riktade insatser mot unga missbrukare, kriminella gäng och utsatta trafikplatser.
Årets löften från polisen till Vasastadsbor är här.
Men arbetssättet möter kritik från Brottsförebyggande rådet.

Sedan år 2015 släpper polisen medborgarlöften. Som namnet skvallrar om är det löften till medborgarna om konkreta aktiviteter från polisen, som ska öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område.

Nyligen släpptes årets medborgarlöfte för stadsdelen Norrmalm.

– Till exempel ska vi prioritera organiserad brottslighet och trafikbrott, säger Måns Gauffin.


I en serie artiklar granskar nu Mitt i den lokala polisens arbete i innerstan. Hur invånarna drabbas i en allt mer jäktad och ansträngd polisorganisation. Del 2 – polisens lokala medborgarlöften får kritik.

Här kan du läsa alla artiklar i granskningen.


Han tar också upp att polisen ska genomföra minst tre riktade insatser mot unga ostraffade narkotikamissbrukare i stadsdelen.

– Då handlar det främst om ungdomar som kommer utifrån och åker in till stan, säger han.

Brister i löftena

Medborgarlöften innehåller ofta fina ord om ädla visioner. Men de har också fått en del kritik. Till exempel har Brottsförebyggande rådet (Brå) nyligen undersökt hur arbetet med löftena egentligen fungerat och hittat flera brister.

Brå har sett att information och återkoppling till medborgare och medarbetare har varit bristfällig.

– I utvärderingen har vi sett att polisen inte har jobbat så mycket med medborgarlöftena. Då kan man inte heller förvänta sig några större effekter, säger Anna Hansson, enhetschef på Brå.

Hon menar också att medborgarlöftena ofta är luddiga, vilket gör att de blir svåra att mäta och följa upp.

– Antingen får man satsa fullt ut. Om man inte gör tillräckligt så kan det bli bortkastad tid istället, säger Anna Hansson.

För medborgarnas skull

Men kommunpolis Måns Gauffin håller inte med. I löftena som hans stadsdel har avgett finns siffror som går att följa upp.

Den största utmaningen är enligt kommunpolisen att lyckas involvera övriga samhället och medborgarna.

– Medborgarna ska ju känna av en effekt av löftena. Det är ju hela poängen.

– Därför är det viktigt att våra poliser i yttre tjänst och invånarna har samma bild, säger Måns Gauffin.

Fakta

Polisens löfte till Vasastadsbor

Medborgarlöftet utgår från sex prioriterade områden:

  • Våld i offentlig miljö
  • Kriminella nätverk som vistas och verkar i centrala Stockholm
  • Ungdomars narkotikabrott
  • Illegala bosättningar
  • Fickstölder och bedragare i stadsmiljö
  • Trafikbrott

Det här ska polisen göra:

  1. Polisen ska genomföra minst fyra riktade insatser mot kriminella nätverk som vistas i Stockholms innerstad.
  2. Polisen ska genomföra minst tre riktade insatser mot unga ostraffade narkotikamissbrukare i Norrmalms stadsdel.
  3. Polisen ska genomföra minst fem riktade trafikinsatser på särskilt utsatta platser.
  4. Polisen ska vara en central och pådrivande kraft i de tre samverkansforum under 2019. Forumen träffas för att samarbeta kring ungdomar, Klaraområdet och särskilt utpekade otrygga platser.
Källa: Polisen