Polisens nya löften – nästan kopia av de gamla

Julia Larsson, kommunpolis Östermalm.
Julia Larsson, kommunpolis Östermalm.
Östermalmspolisen uppfyllde sina medborgarlöften 2018, enligt dem själva.
Trots det är årets löften i princip en kopia av de gamla.
– Vi måste jobba kontinuerligt med detta, säger Julia Larsson, kommunpolis Östermalm.

Polisens löften till Östermalm 2018 handlade om att vara på plats i otrygga områden, ge information om inbrott och stölder i bostäder till äldre och att genomföra insatser för att unga i stadsdelen ska använda mindre droger.

– Vi har lite resurser och det är alltid svårt. Men vi har uppfyllt våra medborgarlöften från förra året och det har varit framgångsrikt, säger kommunpolis Julia Larsson.


I en serie artiklar granskar nu Mitt i den lokala polisens arbete i innerstan. Hur invånarna drabbas i en allt mer jäktad och ansträngd polisorganisation. Del 2 – polisens lokala medborgarlöften får kritik.


Nya löften – nästan kopia av 2018

Östermalmspolisens nya medborgarlöften är nästan en direkt kopia av löftena 2018. Ordet ”platssamverkan” har bytts ut till ”samverkan” och en mening om att polisen ska jobba med att informera äldre om bedrägerier har lagts in.

Om det varit så framgångsrikt 2018 – varför har ni då samma medborgarlöften i år igen? 

– Vi ser det inte som något konstigt. Bara för att vi gjort de här insatserna 2018 betyder det inte att all problematik försvinner. Vi måste jobba kontinuerligt med detta, säger Julia Larsson.

Varför ska ni då ha medborgarlöften?

– Eftersom det inte handlar om jättespecifika frågor ser vi ett fortsatt behov av att lägga kraft på detta, därför har vi löftena 2019 också, säger hon.

Läs alla artiklar om granskningen av lokalpolisen

Brå:s kritik: Otydliga löften

Polisens medborgarlöften finns i hela landet sedan 2015 och är en nationell prioritering.

Brottsförebyggande rådet (Brå) är kritiska till hur polisen runtom i landet formulerar medborgarlöften. De rekommenderar att de formuleras tydligare, så att de kan mätas och följas upp.

– Om man inte gör tillräckligt kan det bli bortkastad tid istället. Ska man fortsätta prioritera det här så måste man jobba mer med det, säger Anna Hansson, enhetschef på Brå.

”Har fungerat bra”

Men Julia Larsson är nöjd med vad polisen gjort av Östermalms löften 2018 och tycker att de har satsat ordentligt.

– Vår verksamhet förändras mycket och det kan vara svårt att specificera löftena, men det har fungerat bra att följa upp våra löften och vi har kunnat redogöra för vilka insatser som gjorts, säger Julia Larsson.

Polisen: Detta har vi gjort

Julia Larsson ger exempel på vad polisen gjort för att uppfylla löftena från 2018:

  • ”Cityhelg” – ökade resurser på exempelvis Stureplan under helger
  • Trygghetsvandringar som lett till att områden som upplevs otrygga fått förändrad belysning och beskurna buskar.
  • Föreläsningar i PRO-föreningar om inbrott och stölder i bostäder samt gett information om grannsamverkan, vilket fått fler att ansluta sig till det.

– När det gäller ungdomar kopplat till droger har vi har jobbat med fältassistenter och föräldravandrare och det har varit framgångsrikt, säger Julia Larsson.

Fakta

Här är polisens medborgarlöften 2019

Gäller Östermalm:

  • Polisen ska genom samverkan tillsammans med stadsdelsförvaltningen och andra berörda aktörer arbeta mot otrygghet på platser där ordningsstörningar finns och/eller risken för att bli utsatt för brott på är störst.
  • Polisen ska enskilt och i samverkan med Östermalms stadsdelsförvaltning genomföra kommunikationsinsatser till de som bor och verkar på Östermalm avseende att förebygga inbrott och stölder i bostäder.Polisen och stadsdelsförvaltningen ska särskilt genomföra kommunikationsinsatser med brottsförebyggande budskap gällande inbrott och stölder i bostäder samt bedrägerier riktat till äldre personer i stadsdelen.
  • Polisen ska tillsammans med Östermalms stadsdelsförvaltnings preventionsenhet utveckla samverkan kring ungdomar i stadsdelen, genomföra insatser för att minska droganvändningen bland ungdomar samt uppdatera rutiner för det dagliga arbetet mot drogtillgången i ungdomsmiljöer.
Källa: polisen.se