Trots polisens löften – inte tryggare på Söder

Kommunpolis Anders Lindberg på södermalm.
Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm.
Polisen lovade att jobba mot missbruk på gator och torg för att Söder skulle kännas tryggare.
Men när arbetat med medborgarlöftena summeras har det gått sådär – och nu får upplägget kritik av Brottsförebyggande rådet.

På Söder är det nästan dubbelt så vanligt att man känner sig otrygg på grund av narkotika– och alkoholmissbrukare i den offentliga miljön som i resten av Stockholm.

Enligt stadens trygghetsmätning störs 14 procent av de boende av missbrukare. I hela staden är siffran 8 procent.


I en serie artiklar granskar nu Mitt i den lokala polisens arbete i innerstan. Hur invånarna drabbas i en allt mer jäktad och ansträngd polisorganisation. Del 2 – polisens lokala medborgarlöften får kritik.


Därför lovade lokalpolisen på Södermalm att jobba riktat mot missbruksproblematiken i sina medborgarlöften, som gäller i två år från januari 2017.

Det gick åt pipsvängen

Anders Lindberg, polis

Ingen ökad trygghet

Så hur har det gått? Både bra och lite mindre bra, sammanfattar kommunpolisen Anders Lindberg. Att öka tryggheten har man till exempel inte lyckats med.

– Det gick åt pipsvängen. Vi har försökt så gott vi kan, men koncentrationen av missbruksverksamheter på Södermalm är för stor, säger Anders Lindberg.

– Vår analys är att vi som polis ensamma inte kan påverka den upplevda tryggheten, fortsätter han.

Kommunpolis Anders Lindberg på södermalm.

Kommunpolis Anders Lindberg på Södermalm tycker polisen lyckats bra med att hitta vuxna langare. Men unga narkotikaanvändare kan man göra mer för att motverka. Foto: Pekka Pääkkö

Vill ha ungdomsgrupp

När det gäller löftet att hitta unga missbrukare tror han att också att polisen skulle kunnat göra mer.

– Min dröm är att det fanns en ungdomsgrupp inom polisen som jobbade med detta, säger Anders Lindberg.

Det som han tycker att polisen lyckats bra med är att åka ut när Söderborna larmat om att det är otryggt. Också att kontinuerligt åka till platser och parker där missbrukare normalt samlas och att hitta vuxna langare.

– Men det gäller att vi får reda på när det är problem. Om vi inte vet om att det upplevs otryggt på en plats har vi svårt att agera på det, säger Anders Lindberg.

Kritik från Brå

Polisens medborgarlöften finns över i hela landet och kom till i samband med polisens stora omorganisation 2015.

Brottsförebyggande rådet (Brå) har nyligen utvärderat hur arbetet med löftena fungerat, genom att titta på fyra utvalda områden i både storstad och landsbygd.

– Man har kommit en bit på väg, men det finns mer att göra, säger Anna Hansson, enhetschef på Brå.

Ska man fortsätta prioritera det här så måste man jobba mer med det

Anna Hansson, Brå

Flera brister

En brist enligt Brå är att polisen lagt ner mindre tid än planerat på att arbeta med löftena. Några noterbara förändringar av brottsligheten i de fyra studerade områdena har inte heller registrerats. Och information och återkoppling till medborgare och medarbetare har varit bristfällig.

Brå rekommenderar att löftena blir tydligare, att de formuleras så att de kan mätas och följas upp.

– Om man inte satsar tillräckligt så kan det bli bortkastad tid istället. Ska man fortsätta prioritera det här så måste man jobba mer med det, säger Anna Hansson.

Fakta

Detta lovade Söderpolisen

Under jan 2017 till dec 2018 lovade polisen på Södermalm att arbeta och riktat mot den upplevda otrygghet som missbruksproblematiken uppges orsaka .

  • Reagera snabbt på medborgarinformation om platser där man upplever otrygghet.
  • Kontinuerligt besöka de platser och parker där missbrukare normalt samlas.
  • Aktivt arbeta med att hitta och rapportera personer som säljer narkotika och alkohol.
  • Aktivt arbeta med att hitta personer under 18 år som använder narkotika.
  • Uppmärksamma kommunen på de medborgare som är i störst behov av samhällets hjälpande och stödjande åtgärder.
  • Ökad trygghet för medborgarna i de områden där man upplever stor otrygghet enligt trygghetsmätningen.

Löftena gäller även tillsvidare, tills nya löften kommer formuleras. Troligen till hösten 2019.

Källa: Polisen