Polisens löften till Tyresöborna

Ett av polisens medborgarlöften är att synas mer i trafiken.
Ett av polisens medborgarlöften är att synas mer i trafiken.
Fredrik Saweståhl tillsammans med Therese Löthman.
Fredrik Saweståhl tillsammans med Therese Löthman.
Mer närvaro på olika knutpunkter, fler trafikkontroller och åka med på bussar - Det lovar polisen Tyresöborna under 2017.

Under 2016 har Tyresö kommun och polisen arbetat fram ett medborgarlöfte. Medborgarlöften är en ny del av polisens arbete som ska förstärka samarbetet mellan polis och kommun. Syftet är att invånarna i kommunen ska kunna påverka polisens arbete. Målet med medborgarlöften är att öka tryggheten, förebygga brott samt öka medborgarnas delaktighet i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

När Tyresö kommun och polisen sammanställde de synpunkter som Tyresöborna hade kom de fram till att rikta arbetet för att öka den upplevda tryggheten på utpekade platser som knutpunkter, trafikmiljöer och mörka platser.

– Det är jätteviktigt att vi har en dialog med medborgarna. Jag hoppas att dialogen kommer att fortgå över lång tid och ser gärna att medborgare hör av sig och på sikt har mer direktkontakt med polisen, säger Therese Löthman som är nytillträdd kommunpolis i Tyresö.

Knutpunkterna som invånarna kände sig otrygga vid framförallt kvälls och nattetid är Tyresö centrum, Alléplan och Granängsringen/torget. På dessa platser ska polisen öka sin närvaro under 2017 och även sätta upp ett mobilt poliskontor på torget vid flera tillfällen.

I trafiken kommer polisen genomföra mopedkontroller och trafikkontroller. Här ska även kommunen lansera informationskampanjer tillsammans med polisen.

– Vi från polisen kommer att arbeta med att synas mer. Att folk vet att vi är eller har varit på plats, speciellt i trafiken, säger Therese Löthman.

På de otrygga platserna där invånarna känner sig otrygga på grund av dålig belysning ska kommunen kartlägga och sätta upp lampor.

 

Fakta

Det här lovar polisen och kommunen Tyresöborna 2017

Ökad närvaro:

– vid Tyresö centrum och åka med bussar.

– vid Alléplan och stävja trafik och ordningsstörande.

– vid Granängsringen/torget med en mobilstation.

 

Förbättra trafikmiljön:

– genom utökad trafikbevakning.

– genom fler mopedkontroller.

 

Översyn av belysning på offentliga platser står kommunen för.