ANNONS

Här är polisens löften till Vasastansborna

Till vänster: polisemblem på tröjarm. Till höger: Fimpar cigarrett.
Genrebild.
Insatser mot kriminella nätverk och unga, ostraffade narkotikamissbrukare - det lovar polisen Vasastansborna under 2017.
ANNONS

Medborgarlöften beskriver vad polisen tillsammans med kommunen och andra lokala aktörer lovar att göra för att öka tryggheten och minska brottsligheten i området.

Bland huvudsakliga problem som lyfts fram för Norrmalm återfinns våld i offentlig miljö, kriminella nätverk samt ungdomars narkotikabrott. Även mörka och otrygga områden, illegala bosättningar samt fickstölder och bedragare i stadsmiljö listas som aktuella utmaningar.

Efter att problemen identifierats har tre medborgarlöften nu tagits fram. Under 2017 lovar polisen att genomföra minst två riktade insatser mot kriminella närverk som vistas i Stockholms innerstad. Minst två riktade insatser ska också göras mot unga, ostraffade narkotikamissbrukare i Norrmalms stadsdel. Till sist lovar polisen att de ska vara en central kraft i tre så kallade samverkansforum, träffar där man diskuterar samarbeten kring ungdomar, Klaraområdet och särskilt otrygga platser.

Medborgarlöftena kommer att följas upp och utvärderas under hösten 2017.

Fakta

Det här lovar polisen 2017:

Genomföra minst två riktade insatser mot kriminella nätverk som vistas i Stockholms innerstad.

Genomföra minst två riktade insatser mot unga, ostraffade narkotikamissbrukare i Norrmalms stadsdel.

Vara en central och pådrivande kraft i tre olika samverkansforum under 2017. Forumen träffas för att samarbeta kring ungdomar, Klaraområdet och särskilt utpekade otrygga platser.

Källa: polisen.se