Polisens beslag av militärvapen fördubblades 2018

Sven Granath säger att pistoler och helautomatiska vapen står för den största ökningen.
Sven Granath säger att pistoler och helautomatiska vapen står för den största ökningen.
Polisen i Stockholm lyckades komma åt betydligt fler olagliga vapen under 2018 jämfört med föregående år. Till exempel har beslagen av militärvapen har fördubblats.
– Statistiken visar att det finns tusentals vapen i omlopp, bara i Stockholmsområdet, säger Sven Granath, kriminolog och analytiker hos Polisen.

Den första januari 2018 skärptes lagstiftningen kring vapenbrott i Sverige.

Det verkar ha haft effekt. I Stockholm har anmälningarna om innehav av pistol, revolver och k-pist ökat från 492 anmälningar 2017 till 787 under 2018 – en ökning med 60 procent, visar ny statistik från Brå.

– Den skarpare lagstiftningen innebär indirekt att polisen lättare kan prioritera resurser mot vapenbrott. Det ökade antalet anmälningar är ett resultat av att polisen satsat väldigt mycket mot vapenbeslag i kriminella miljöer, säger Sven Granath, kriminolog och analytiker hos Polisen.


Antal vapen i beslag i Stockholms län

Statistik från Polismyndigheten som visar antalet beslag av pistoler och revolvrar samt militära vapen – bland annat automatkarbiner som AK-47:or.

Källa: Polisen.


En ökad motivation för polisen

Den 1 januari 2018 höjdes minimistraffet för grovt vapenbrott till två år, vilket innebär att det nya straffvärdet räcker som skäl för häktning. Det innebär att en beväpnad person kan häktas omedelbart. Det höjer motivationen för polisen att fokusera på vapenbrott, menar Sven Granath.

– Vi hade alldeles säkert prioriterat de här brotten ändå. Men det ökar motivationen när man kan få till en häktning och att den misstänkte kan hållas frihetsberövad längre.

Får använda telefonavlyssning

Den nya lagstiftningen innebär också att polisen kan använda sig av fler hemliga tvångsmedel, som telefonavlyssning. Men hur pass mycket den typen av insatser speglar sig statistiken är svårt att säga.

– jag tror att det framförallt handlar om den totala ökningen av polisens insatser.

Tyngre vapen och AK-47:or

I statistiken ser man att beslagen av militärvapen, bland annat automatkarbiner av typen AK-47:or, fördubblats under 2018. Från 32 beslag 2017 till 60 beslag i fjol.

– Antalet beslag som vi har visar att tillgången på vapen i Stockholm är väldigt hög. Det är framförallt pistoler, revolvrar och helautomatiska vapen som ligger bakom ökningen i statistiken. Tyvärr visar det uppenbarligen att det finns tusentals vapen i omlopp, bara i Stockholmsområdet.