Polisens nya verktyg – modernare kameror

Björn Forslind
På höger bröst sitter de nya kamerorna som polisen nu tagit i bruk.
Egentligen är det inget nytt för polisen att använda kroppskameror – men nu är både tekniken och designen bättre. När privata filmer används både i rättsliga och mediala sammanhang så ser man från polisen sida en möjlighet att väga upp objektiviteten. Nu pågår ett pilotprojekt med personburna kameror i Järva.

Den är ungefär lika stor som ett cigarettpaket och är placerad på höger bröst. Polisens nya personburna kameror finns redan i ett pilotprojekt och tanken är att de inom kort ska finnas på alla poliser i landet.

I lokalpolisområde Rinkeby, som inkluderar Tensta, Husby, Spånga, Bromsten, Kista och Akalla, samt i Södertälje och Botkyrka har man nu gett poliserna möjlighet att sätta på sig de nya kamerorna när de ger sig ut på sitt arbetspass. Björn Forslind, som har det lokala ansvaret för projektet hos Rinkebys lokalpolisområde förklarar att föregångaren till de nya kamerorna varit både klumpiga och omoderna.

– Vi startade igång det 2013 eftersom det var så mycket våld mot polisen. Nu har vi ett mer riktat verktyg som är speciellt framtaget för poliser. Nu går filmerna direkt in i vårt system, istället för man som tidigare var tvungen att hantera filmen manuellt.

Sekretess

I och med att kamerorna inte är statiska, utan i stället bärs av enskild polis, innebär det att man inte behöver söka tillstånd för att få filma. Men som med all övrig kameraanvändning av myndigheter så måste allt material hanteras utifrån sekretess. Och man behöver inte oroa sig för att bli filmad så fort man stöter på en polis.

– Det är ju människor som filmas så det ställer givetvis krav på hur vi hanterar det. De rullar inte ständigt, den polisen som bär kameran sätter av och på den när man känner att den kan komma till användning.

Björn Forslind anser att den största nyttan med de nya och bättre kamerorna kommer vara i stökiga och tumultartade ingripanden där det förekommer mycket folk på platsen. Och att den i förlängningen kan förmedla en typ av brottsplatsdokumentation till rättegångar.

– Ofta är det så att när vi kommer till ett ingripande, då är det mycket som sker samtidigt som vi ska få grepp över situationen. Då har man möjlighet att reda ut allt i efterhand.

Objektivitet

På traditionella och sociala medier förekommer det idag privata filmer från polisens insatser. Där det är vanligt att övervåld och kränkningar lyfts fram. Och dessa filmer är dyker också upp i rättegångar idag. Det är en verklighet som polisen är väl medveten om. Björn Forslind menar att deras kroppsburna kameror nu ger en möjlighet att objektivisera sådant material i en eventuell rättegång.

– Man har många gånger från polisens sida sett att när någon filmat vid ett ingripande så är det materialet som hamnar på sociala medier nedklippt. Men vi kan inte välja att klippa bort delar. Det som hamnar i en rättegång är det som filmats.