Polisens löfte: Fler poliser kring missbrukare

Kungsholmens kommunpolis Peter Enell.
Peter Enell är Kungsholmens kommunpolis.
Fler poliser där många misbrukare håller till och tryggare gångbanor.
Årets löften från polisen till medborgarna på Kungsholmen är här.
Men arbetssättet får svidande kritik från Brottsförebyggande rådet.

Sedan år 2015 släpper polisen medborgarlöften. Som namnet skvallrar om är det löften till medborgarna om konkreta aktiviteter från polisen, som ska öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område.

Nyligen släpptes årets medborgarlöfte för stadsdelen Kungsholmen.

– I årets löften utgår vi från två prioriterade områden på Kungsholmen. Missbruksproblematik och trafik, säger Peter Enell.


I en serie artiklar granskar nu Mitt i den lokala polisens arbete i innerstan. Hur invånarna drabbas i en allt mer jäktad och ansträngd polisorganisation. Del 2 – polisens lokala medborgarlöften får kritik.

Här kan du läsa alla artiklar i granskningen


Bättre samarbeten

Bland annat tar han upp att polisen vill minska synlig hantering av narkotika. Främst genom samarbeten med olika missbruksinstitutioner, som frälsningsarmen och stadsmissionen.

Peter Enell berättar också att tillgänglighet och trygghet på gångbanor ska skärpas.

– Vi ska samarbete bättre med trafikkontoret, säger han.

Brister i löftena

Medborgarlöften innehåller ofta fina ord om ädla visioner. Men dem har också fått en del kritik. Till exempel har Brottsförebyggande rådet (Brå) nyligen undersökt hur arbetet med löftena egentligen fungerat och hittat brister.

Brå har sett att information och återkoppling till medborgare och medarbetare har varit bristfällig.

– I utvärderingen har vi sett att polisen inte har jobbat så mycket med medborgarlöftena. Då kan man inte heller förvänta sig några större effekter, säger Anna Hansson, enhetschef på Brå.

Hon menar också att medborgarlöftena ofta är luddiga, vilket gör att de blir svåra att mäta och följa upp.

– Antingen får man satsa fullt ut. Om man inte gör tillräckligt så kan det bli bortkastad tid istället, säger Anna Hansson.

Burit frukt

Kungsholmens kommunpolis Peter Enell känner inte igen sig i kritiken. Han tycker att löftena har burit frukt, även om dem kan vara svåra att mäta.

– Årets medborgarlöften är en utveckling av förra årets. Vi har fått ny användbar information och många nya kontakter med andra institutioner som vi har lärt oss saker av, säger han och fortsätter:

– Stadsmissionen, väktare och frälsningsarmen har vi nu regelbundna möten med.

Kan du säga något konkret som förra årets medborgarlöften har lett till?

– 2018 gjorde vi dubbelt så många narkotikakontroller jämfört med året innan. Det har lett till färre anmälningar, säger Peter Enell.

Fakta

Årets medborgarlöfte på Kungsholmen

Medborgarlöftet utgår från två prioriterade områden:

  • Trafik, ordning och säkerhet
  • Missbruksproblematik

Polisen ska:

  1. Samverkan med missbruksinstitutionerna ska ske genom gemensamma möten. Information mellan polis och institutioner delas för att bättre kunna förebygga och minska problem relaterade till missbruk i områden.
  2. Arbete för tillgänglighet och trygghet på gångbanor ska skärpas genom mer informationsspridning om gällande ordningslag och tillsägelser. Hantering av inkomna polisanmälningar ska påskyndas.
  3. Öka den polisiära närvaron i områden med missbruksinstitutioner.
Källa: Polisen