Poliser kritiska till flytt

Carl Stöltenhielm, till vänster, är kritisk. ”Tyvärr har polisledningen ännu inte lyckats visa på vilket sätt det här skulle bli bättre för Tyresöborna”, säger han.
Carl Stöltenhielm, till vänster, är kritisk. ”Tyvärr har polisledningen ännu inte lyckats visa på vilket sätt det här skulle bli bättre för Tyresöborna”, säger han.
Polisens lokaler i Tyresö har sagts upp till nyår. Men poliserna i yttre tjänst kan flytta redan tidigare.

I början av juni väntas besked.

Att närpolisstationen i Tyresö ska stängas som ett led i polisens omorganisation har varit känt länge. Men nu står det klart att lokalerna sagts upp redan till nyår, och att samtliga poliser i Tyresö ska utgå från Nacka strand.

I början av juni väntas besked om när flytten ska ske.

När reformen sjösatts ska alla poliser som utgår från Nacka strand rikta sin uppmärksamhet mot en av de tre kommunerna Nacka, Tyresö eller Värmdö.

Men bara under kommenderingsfri tid.

– Poliser med till exempel Tyresö som ansvarskommun kommer att befinna sig ute i Tyresö, när de inte kommenderas att göra annat. Och vi ska också ha en liten representation i någon av kommunens lokaler, säger Tony Sörensen, tillförordnad polisområdeschef i Nacka.

Bland Tyresös poliser i yttre tjänst är det dock få som tror att reformen blir något lyft. En återkommande källa till kritik är att man med det arbetssättet kommer att spendera mer tid på resor mellan Nacka och Tyresö än i dag. En del poliser tror också att kunskap om området och kontakten med människorna som bor där kommer att försämras.

Polisen Carl Stöltenhielm tippar att Tyresö, med sin jämförelsevis låga brottslighet, prioriteras ned när poliserna ingår i en större enhet. Följden blir färre poliser på Tyresös gator, färre personer som grips för narkotikabrott och försämrat brottsförebyggande arbete.

– Tyvärr har polisledningen ännu inte lyckats visa på vilket sätt det här skulle bli bättre för Tyresöborna, säger han.

Även på kommunen efterlyser man nu information om hur det brottsförebyggande arbetet ska fortsätta.

– Vi vet inget än, men vi har framfört vår oro för att en stor del av det förebyggande relationsskapande polisarbetet försvinner och att vi i Tyresö, på grund av avståndet till Nacka strand, riskerar att hamna på undantag, säger Linda Wikman, brottsförebyggare i Tyresö kommun.

Tony Sörensen anser dock att reformen är en förbättring för Tyresöborna.

– Behövs det, kommer Tyresöborna att se fler poliser än någonsin tidigare. Men är det lugnt ser de inte någon polis alls vissa dagar. Vi använder resurserna där de bäst behövs, säger han.

Att arbetstid kommer att slukas av resor tror han inte, eftersom alla poliser med Tyresö som specialområde kommer att befinna sig där hela dagar, enligt honom.

– Lokalkännedomen kan försämras på kort sikt. Men på längre sikt, när alla kommit in i sina arbetsuppgifter tror jag att den blir bättre, säger han.

Fakta

Tyresö ingår i polisområde Syd

Den nya polisorganisationen trädde i kraft vid nyår.

Genom samordningsvinster ska polisen bli mer tillgänglig i lokalsamhället.

I Stockholm har åtta polismästardistrikt blivit tre polisområden: Nord, City och Syd.

Tyresö ingår i Nacka lokal­polisområde som tillsammans med Södertörn, Södertälje och Söderort bildar polisområde Syd.