Poliser oroas över framtiden på Plattan

Hela polissverige håller på att stöpas om. Poliserna i den särskilda Plattangruppen oroas nu över framtiden där.

– Jag känner mig ganska uppgiven­, säger polisen ­Joakim ­Beland.

– Vad vi fått veta så finns ingen motsvarande grupp i den nya organisationen, säger Beland, som är chef för Plattangruppen.

– Vi som jobbar i den här gruppen har stor personkännedom, vilken är ovärderlig. Dessutom är problematiken så komplex att det inte bara går att slänga in vilken brottsförebyggande grupp som helst.

Han menar att de två senaste somrarna, när Plattangruppen och delar av Klaras närpolis lagts ner tillfälligt, har många sommarlovslediga ungdomar kunnat rekryteras till brottslighet, vilket gjort att det varit väldigt stökigt på platsen framåt hösten.

– När vi kommit tillbaka har det sett för jävligt ut. Ju mer vi jobbat här, desto fler har vi kunnat motivera till att sluta med droger. Många har lyckats vilket sparar miljoner åt samhället, säger Joakim Beland.

Michael Fetz, polismästare i City i dag, menar att det är upp till hans efterträdare att besluta om hur det blir med Plattangruppen.

– Satsningen som den ser ut i dag kommer inte vara kvar efter årsskiftet. Men hur uppdraget för dem som jobbar där kommer att se ut är upp till den som kommer efter mig att besluta.

Det finns även en oro bland stockholmarna om just deras närpolisstation kommer att skrotas eller inte.

– Vi kommer inte att lämna någon plats obemannad. Om vi slår igen en närpolisstation så kommer det att finns ett annat alternativ, som att samlokalisera polisen med kommunhuset i ett så kallat medborgarkontor eller ha ett mobilt poliskontor.

Alla mängdbrott kommer att utredas lokalt och många chefer ska bantas bort i den nya organisationen, enligt Michael Fetz.

Ovissheten bland många poliser är stor och snart är det nyår, har ni inte dålig framförhållning?

– Att förankra en ny organisation tar tid. Hellre än att jag ska sitta och bestämma allt, så måste folk få vara med och tycka till. Då är det bättre att få leva i ovisshet ett tag till, säger länspolismästare Mats Löfving.

Fakta

Så blir nya polisorganisationen

Sveriges 21 polismyndigheter blir en myndighet den 1 januari 2015.

Landet delas in i sju polisregioner.

Varje region får ett antal polisområden. Stockholm får tre: Syd, City och Nord.

I varje polisområde ingår olika lokalpolisområden.

I City kommer Södermalm att bli ett lokalpolisområde. Övriga innerstan plus Lidingö blir Norrmalms lokalpolisområde.

Inom varje lokalpolisområde finns närpolis­stationer, poliskontor/medborgarkontor och mobila poliskontor.

Källa: Polisen