Fler poliser ska synas i Hagalund

Trygghetsrådet, polisen och tjänstemän från staden under Trygghetsvandringen i Hagalund.
Trygghetsrådet, polisen och tjänstemän från staden under Trygghetsvandringen i Hagalund.
Staden ska nu ta tag i problemet med bilar som parkerar på torget, och polisen lovar att bli mer synliga i Hagalund.

Polisen lovar att fortsätta vara synliga i Hagalund och problemet med att bilar parkerar på torget, ska tas tag i lovar staden.

Det var två av de saker som polisen, representanter från Trygghetsrådet och tjänstemän från staden, kom överens om under trygghetsvandringen i Hagalund. 

– Vi har ökat vår närvaro i Hagalund och ser att vi kommer att fortsätta med det under kommande år. Medborgarlöftena som vi från polisen gav tillsammans med staden är en bra inriktning som vi ska hålla i, säger Jerry Elmqvist kommunpolis i Solna.

Bilar på torget ett problem

Att trygghetsvandra i Hagalund var ett gemensamt löfte från staden och polisen för att göra just Hagalund tryggare.

”staden ska göra något åt att det parkerar bilar på torget.”

– På trygghetsvandringen i Hagalund var vi ense om att staden ska göra något åt att det parkerar bilar på torget och att ansvaret mellan fastighetsägarna och staden bör förtydligas, så att alla vet vem som ska hålla efter buskage och planteringar så att det ser välvårdat ut och ger ett tryggt intryck, säger Marcus Qvennerstedt säkerhetschef i Solna stad.

Fler synliga poliser

Solna stad och Polisen skrev i början av året under en gemensam samverkansöverenskommelse och gav ett antal gemensamma löften för ett tryggare Solna.

Bland löftena fanns bland annat fler synliga poliser, ökad närvaro i Solna centrum och Hagalund, samt genomförande av gemensamma trygghetsvandringar i Hagalund. Två trygghetsvandringar har gjorts så här långt.

Solna stads Trygghetsråd har tidigare gjort trygghetsvandringar i Huvudsta och vid Solna station.