Golfbanestrid kan snart vara löst

Upplands-bro Tvisten mellan Bro Hof slott och Upplands-Bro kommun blir i morgon onsdag en fråga för kommunfullmäktige. Politikerna ska ta ställning till en uppgörelse som innebär att golfbanan får ligga kvar i samma område som i dag.

Kommunen anser att delar av golfbanan ligger inom Broängarnas naturreservat. Nu kan kommunen tänka sig att ge bygglov för den delen i efterhand. I gengäld ska naturreservatet utökas med cirka 125 kvadratmeter och företaget åtar sig att betala kostnaderna för det.

Kommunledningen och företaget hoppas att avtal ska lösa den utdragna konflikten om marken.