Polishögskolan ska flytta till Södertörn

Polishögskolan i Solna läggs ner och utbildningen flyttar till Södertörns högskola. Starten kommer att ske vårterminen 2015.

Det finns i dag tre polisutbildningar i Sverige: i Solna, Växjö och Umeå. Polisutbildningen i Solna kommer att läggas ner och i stället förläggas till Södertörns högskola i Flemingsberg.

– Vi har arbetat hårt för det här. Dels är det viktigt för oss att kunna erbjuda en viktig och samhällsnyttig utbildning, dels har vi den kompetensen som polishögskolan efterfrågar, säger Moira von Wright, rektor vid Södertörns högskola.

I dag drivs Polishögskolan i egen regi – nu ges uppdraget i stället till Södertörn, som ska utveckla utbildningen. Högskolan kommer att behöva bygga nya lokaler.

– Vi har en utarbetad plan, nu gäller det att komma till skott med den planen, säger Moira von Wright.

Daniel Dronjak Nordqvist (M), ordförande i kommunstyrelsen, är positiv till polishögskolans beslut. Han menar att det betyder mycket för Huddinge – och för Flemingsberg.

– Vi stärker Flemingsberg som regional kärna och som attraktiv studieort. Det är ännu ett bevis på att det är ett område som har framtiden framför sig, säger han.

Enligt Daniel Dronjak Nordqvist har kommunen jobbat hårt för etableringen och har tillsammans med Södertörns högskola sett över hur området ska kunna erbjuda alla delar av utbildningen.

– Polisutbildningen har stora behov idrott och sporthall. Förhoppningen är nu att Skanska fullföljer projektet med att bygga studentbostäder och sportcentrum i Flemingsbergsdalen.

Rikspolisstyrelsen fick i december 2012 ett regeringsuppdrag att utveckla grundutbildningen till polis genom att förlägga polisprogrammet vid en högskola i eller nära Stockholmsregionen. Förutom Södertörns högskola har även Mälardalens högskola och Uppsala universitet deltagit i den processen.

– Alla tre har varit bra, men Södertörn hade de mest intressanta framtidsplanerna runt integration och hur de ska använda den forskningen. De har ett samarbete med Stockholms universitet och Karolinska institutet som de tänkte använda i polisutbildningen, säger Doris Högne Rydheim, rektor vid Polishögskolan.

Fakta

Poliser integreras i akademisk miljö

Motiveringen till att förlägga utbildningen vid en högskola är att utbildningen vinner på att integreras i en akademisk miljö med närhet till forskning och andra vetenskapliga discipliner.

Polisutbildningen har två intagningar varje år. 320 kommer in varje gång. Ungefär hälften av dem kommer att gå vid Södertörns högskola.

Källa: Polisen