Polishund bet klottrare – överklagas till högsta domstolen

Fallet med en klottrare som bets illa av en polishund i Fruängen kan komma att prövas av Högsta domstolen.

Polismannen dömdes för tjänstefel men friades av hovrätten. Nu menar riksåklagaren att polismannen inte borde ha släppt hunden lös och vill att fallet prövas igen.

I mars 2014 larmades polisen om att två personer klottrade i en upplyst gångtunnel i Fruängen. Polismannen som åkte till platsen hade då arbetat som hundförare i över tio år och beskrivs som mycket erfaren. När klottrarna försökte springa från platsen släppte polisen sin tjänstehund efter den ena klottraren som blev biten i bland annat ryggen och benet.

Polismannen dömdes i tingsrätten till dagsböter för tjänstefel. Rätten menade att klottret var skadegörelse av normalgraden vilket kan ge böter. Därmed var det inte tillräckligt grovt för att polismannen skulle använde sin tjänstehund för att med våld stoppa klottraren.

Domen överklagades till hovrätten som friade polismannen för tjänstefel med motiveringen att polisen agerat under tidspress och i tron att det handlade om grov skadegörelse.

Nu har riksåklagaren Anders Perklev överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen. Han skriver i överklagan att det inte är försvarbart att poliser använder tjänstehunden mot personer som misstänks för brott som bara kan leda till böter.

Riksåklagaren vill nu att Högsta domstolen dömer polismannen för tjänstefel och skriver i överklagan att en ny prövning är viktig för framtida liknande fall.