Polishund saknades vid mordet

Runby När polistekniker ville ha en sökhund i samband med mordet i joggingspåret i Runby den 5 augusti fanns ingen sådan att skicka. Det framkommer i en tillbudsrapport som ett hund­befäl har gjort.

Polisen tvingades ringa in en polis från Uppsala, som då var på semester, för att lösa situationen.

I tillbudsrapporten skriver hundföraren att bristen på hundförare i Stockholms län är så stor att brott inte alltid kan lösas och att människor som ska räddas aldrig hittas.

För att klara sommarsemestrarna tvingades hundenheten gå under sin normala minimibemanning.