Polishundar hittar ofta knark i skolan

Förutom alkohol är cannabis den drog som är vanligast bland ungdomar. Nu har polisen en ny metod för att minska missbruket.

Knarkhundar letar droger i elevskåpen efter att skolan har stängt.

Den kolsvarta schäferhunden Kraft har fullt fokus när han nosar runt bland skåpen.

Hans förare Nicklas Pettersson ger kommando om att söka och han sniffar intensivt i springan mellan skåp och lucka. Det är inte första gången som polisen på kvällstid besöker en skola för att leta efter narkotika.

Fredrik Nelson, vid närpolisen i Sollentuna, berättar att det är ett arbetssätt som använts sedan mitten av 2013.

Sedan dess har flera högstadie- och gymnasieskolor runt om i kommunen fått besök av narkotikahundar.

– Vi vill nå ungdomarna i tid. De flesta är under 18 år och en del är inte ens straffmyndiga. Vi vet att det finns problem med cannabis i den åldersgruppen, säger han.

I de allra flesta fall ger också skolbesöken resultat. Hunden markerar att den känner lukten av knark och elevskåpet öppnas. Därefter går polisen vidare, oftast med ett hembesök och samtal med elevens föräldrar. Även skola och socialtjänst kopplas in för att hjälpa ungdomen.

Är personen över 15 år kan det också bli fråga om polisanmälan och eventuellt en rättegång.

– Det primära syftet är så klart att vi ska upptäcka ett missbruk, en person som har problem, och hjälpa honom eller henne att komma tillrätta med det, säger Martin Erlandsson på närpolisen.

Rent statistiskt är det inte märkligt att polisen hittat narkotika på nästa alla skolor de besökt. Enligt Stockholmsenkäten har 8 procent av pojkarna i nionde klass i Sollentuna någon gång använt narkotika. Av flickorna har 3 procent provat.

Men polisen får inte gå in i skolorna och leta efter narkotika hur som helst. Martin Erlandsson påpekar att det är först när de har konkreta misstankar om att elever röker cannabis som de gör en insats – och alltid i samarbete med skolan.

– Skåpen betraktas som privata av eleverna. Vi måste alltid beakta privatlivet när vi använder tvångsmedel och därför måste vi ha tillräckligt hög grad av misstanke för att göra något. Vi snokar inte i någons skåp, utan öppnar först om hunden markerar där. Vi skulle aldrig åka till en skola och öppna alla skåp, säger han.

Nicklas Pettersson och schäferhunden Kraft besöker en skola under kvällstid för att leta efter narkotika.

Fakta

Fler pojkar än flickor testar droger

Länsstyrelsen i Stockholms län genomför vartannat år en stor undersökning, Stockholmsenkäten, om droganvändning bland elever i nionde klass och de som går andra året på gymnasiet.

Den senaste enkäten gjordes 2012. Den visar att 8 procent av pojkarna och 3 procent av flickorna i nionde klass i Sollentuna har provat narkotika.

Bland tvåorna på gymnasiet i Sollentuna har 27 procent av pojkarna och 13 procent av flickorna använt narkotika.

Källa: Stockholmsenkäten 2012