Polishuset får ny tillbyggnad

KUNGSHOLMEN Stadsbyggnadsnämnden fattade i torsdags beslut om ett start-pm för tillbyggnad av polishuset på Kungsholmen.

– Det är av stor vikt att den tillbyggnad som ska ske görs på ett sätt så att polishuset får en tydligare sammankoppling med stenstaden, säger Erik Slottner (KD), ledamot i stadsbyggnadsnämnden, i ett pressmeddelande.