Polishuset kan bli förebild för miljön

Stockholms stad vill att stockholmarna ska sätta solceller på sina tak.

Centerpartiet tycker att staden ska vara ett föredöme – genom att bygga solpaneler på polishuset.

För två veckor sedan lanserade Stockholms stad webbsidan Stockholms solkarta.

Kartan visar solens instrålning i kilowattimmar på stadens alla tak.

På så sätt kan man se om taket lämpar sig för solceller.

– Genom att titta på kartan ser man om man har ett bra grundläge. Sen får man titta vidare på taket, hur mycket plats det finns med hänsyn till takkupor och skorstenar. Vill man sätta upp solceller är det viktigt att kontakta stadsbyggnadskontoret för att få bygglov, säger Jonas Tolf, enhetschef på miljöförvaltningen.

Staden har ett mål att vara fossilbränslefri 2050.

Att öka användningen av förnybar energi är ett steg i den riktningen.

Dessutom har priserna på solceller minskat markant de senaste åren.

Förhoppningen är därför att fler fastighetsägare, offentliga och privata, vill sätta solceller på sina tak.

Centerpartiet i Stockholms stad tycker att kommunen ska föregå med gott exempel och snabbt sätta upp solceller på tak till offentliga byggnader.

Efter att ha tittat på solkartan kom partiet fram till att polishuset, stadsbiblioteket och Östermalms IP har stora tak som träffas bra av solens strålar.

– Det är hus med symbolvärde och som är tydligt offentliga. Genom att sätta solceller där manifesterar vi att det är något vi verkligen tror på, säger stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C).

Han säger att han själv blev förvånad, men glatt överraskad, över de goda förutsättningarna för sol-energi som solkartan visar.

– Inventeringen som miljöförvaltningen har gjort visar att Stockholm har en god solinstrålning. Den är samma som i mellersta Tyskland och bättre än i Göteborg och Malmö.

Per Ankersjö hänvisar till mätningar som visar att stockholmarna är mer miljömedvetna än resten av svenskarna.

– Jag tror att vi kommer att se solceller överallt om några årtionden.

Fakta

Gratis energi med 20–25 års garanti

7 kvadratmeter solceller kostar 20 000–40 000 kronor att installera.

Så många solceller ger 950 kilowattimmar per år. En tvåa behöver 2 000 kilowattimmar per år för att tillgodose elbehoven.

Efter installationen är energin som utvinns gratis. Installatörerna brukar ha 20–25 års garanti, men cellerna blir med åren sämre på att ta upp energi från solen.