Polishuset kan bli kvar i Täby centrum

Polishusets framtid är ännu oklar.
Polishusets framtid är ännu oklar.
Utryckningsvägarna anses för riskabla. Ändå kan polishuset bli kvar i Täby centrum.

– Fördelen är närheten till medborgarna, säger Mats Begnert på polisen.

Polishuset i Täby centrum har blivit en riktig följetong. Det har pratats om att flytta, bygga om eller bygga nytt eftersom lokalerna blivit för trånga och dåligt anpassade efter behoven.

Senast förra året var siktet inställt på Hägernäs. Ett helt nytt polishus skulle byggas och stå färdigt intill motorvägen redan 2014.

Ett av huvudargumenten för flytt har varit att nuvarande adress blivit för riskabel. I takt med att Täby centrum växt har bostäder och gångstråk hamnat farligt nära polisens utryckningsvägar. Men nu kommer nya besked från Mats Begnert, lokalförsörjningschef vid polisen i Stockholm.

– Vår verksamhet bygger inte på utryckningar från polishuset. För det mesta är bilarna ute och rullar och gör utryckningarna från den plats de är på för tillfället, säger Mats Begnert.

Han tycker att läget i centrum har många fördelar. Framförallt eftersom det ligger centralt och nära kommunikationer och kollektivtrafik.

– Vi förhandlar med fastighetsägaren Unibail-Rodamco för att se om vi eventuellt kan ha kvar hela verksamheten i Täby centrum.

Klart är dock att lokalerna måste byggas om, menar han. Frågan är om det kan göras på ett sätt och till ett pris som både polisen och fastighetsägaren är nöjda med.

– Det är det vi diskuterar just nu. Vi har vissa krav på utformningen som måste vara uppfyllda, säger han.

Bosse Rönneberg är ordförande i Roslagens polisförening. Han hoppas på en flytt.

– Läget i centrum är inte optimalt. Men allt är beroende på om det går att ordna en säkrare utryckningsväg och om hyresvärden är beredd att renovera lokalerna.

Han menar att det finns gott om tillfällen då utryckningar görs direkt från polishuset.

Vi de tillfällena är riskerna uppenbara, anser Bosse Rönneberg.