Polishuset lyfts för att matcha torget

Polisens framtid på Biblioteksgången är osäker.

Klart är dock att huset nu får sin första ansiktslyftning sedan 1971.

Målet är att fasaden ska passa bättre in med torget.

Den som rört sig vid Täby torg nyligen har möjligen noterat att något ser lite annorlunda ut.

Polishusets fasad håller på att byta skepnad. De gamla plattorna har plockats bort och ska ersättas med nya under hösten.

Planen är att se till så att huset passar in bättre med torget och centrumets framsida. De gamla bruna fasadplattorna byts ut mot grafitgrå glasskivor med vita fält.

Det är centrumägaren och Täby kommun som valt färger.

– Det har inte hänt så mycket med den där fasaden på många år och det var dags för att förbättra den, säger Erika Lundström, centrumchef.

Husets alla sidor kläs i den nya kostymen, inklusive biblioteksgången och trappan mot biblioteket. Arbetet pågår till och med februari.

Mitt i har tidigare berättat att det är oklart om polisen kan behålla sin nuvarande adress. Lokalerna har blivit för små och för slitna.

Mycket pekar dock på att man blir kvar i Täby centrum, enligt Jan-Erik Johansson, gruppchef för region Stockholm på polisens lokalförsörjningsenhet.

– Det är den information jag har fått. Vi förhandlar just nu med fastighetsägaren om en upprustning av lokalerna.

Samtidigt pågår en stor omorganisation av polisen. Exakt hur behoven av utrymme kommer att se ut framöver är det fortfarande ingen som vet.

Fakta

Många turer kring polishuset

I snart tio år har polisen larmat om trångboddhet på Biblioteksgången.

2012 kom Polisförbundet fram till att en flytt var nödvändig.

Samma år togs planer fram på ett helt nytt polishus i Hägernäs.

Nu lutar det åt att verksamheten blir kvar i nuvarande byggnad.