Polisregister ­över utsatta kvinnor var olagligt

NYHETER Datainspektionen (DI) slår fast att det register en enhet på Söder­törnspolisen haft över kvinnor som utsatts för våld i nära relation varit olagligt.

I registret fanns uppgifter om kvinnorna som enligt lagen är extra skyddsvärda, till exempel om personernas hälsa.

Enligt DI fick polisen bara registrera den typen av uppgifter om det fanns en koppling till brott av en viss allvarlighet och det har oftast saknats. Polisen stoppade registret i slutet av förra året.

– Vi arbetar nu för att stärka kunskap och rutiner internt, säger Eva Lindeblad, enhetschef på polismyndighetens rättsavdelning.