MP och Alliansen stoppar kommunhusplanerna

Miljöpartiet och Alliansen sätter stopp för planerna på ett kommunhus i Optimusområdet.
Miljöpartiet och Alliansen sätter stopp för planerna på ett kommunhus i Optimusområdet.
Kommunhuset behöver nya lokaler. På tisdag fattas beslutet och det ser ut som att Miljöpartiet tillsammans med Alliansen kommer få igenom ett nybyggt hus i Väsby Entré.

Mitt i skrev i januari om att en flyt av kommunhuset var på gång. Då var planerna fokuserade på Optimusområdet och det förslaget har kommunstyrelsen ställt sig bakom inför tisdagens möte.

Nytt kommunhus på gång

– Det som har varit ledande för oss och tjänstemännen är att kommunen inte ska bygga ett monument över oss själva. Vi vill inte se ett kommunhus som tar pengar från vård, omsorg och skola.

Kan dra ut på tiden

Men de senaste månaderna har ny information om planeringen av Väsby Entré om möjligheterna att utveckla kontorsområden framkommit vilket har lett till att både Miljöpartiet och Alliansen bytt linje i frågan. De har nu lagt fram ett förslag om att låta kommunen bygga ett nytt kommunhus i Väsby entré.

– Det är framförallt läget som har fått oss att komma fram till vår slutsats. Det är viktigt för kommunens utveckling att vi får verksamheter i Väsby entré och inte bara bostäder. Och det är inte troligt att det blir någon större kontorsetablering om inte kommunen etablerar sig där, säger Lars Valtersson (Mp).

Men ett nytt kommunhus i Väsby entré kommer inte stå färdigt till 2020 då kommunens nuvarande kontrakt i Väsby centrum löper ut, därför kommer det initialt behövas en tillfällig lösning.

– Det är långsiktigt bättre alternativ utifrån Väsbybornas bästa, stationsområdets utveckling och det är en klok ekonomisk hantering av Väsbybornas resurser, säger Oskar Weinmar.

Men kommunstyrelsen ordförande Mathias Bohman (S) är skeptisk till förslaget.

Vilken valfråga är viktigast för dig?

– Det kommer verkligen i elfte timmen. Det riskerar att dra iväg på priset och försena tidsplanen avsevärt.

Han kommer fortsatt att gå fram med det förslag som lagts fram av kommunstyrelsen, trots att en majoritet i kommunfullmäktige stödjer alternativet med lokaler i Väsby Entré.

 – Sen beredningsmötet har vi fått ett nytt förslag på hyreskontrakt med 1,7 miljoner kronors lägre hyra.

Beslutet kan skjutas upp

Moderaterna är tydliga med att Väsby Entré är förslaget de stödjer men är öppna för att skjuta upp beslutet.

– Om Mathias Bohan inte vill att ett förslag som han inte står bakom ska röstas igen är det upp till honom att ta bort ärendet ur dagordningen. När det gäller långsiktiga etableringar är det viktigt med en bred förankring. Om det behöver gå en extra månad kan det vara bra, det viktiga är att vi får en enighet, säger Oskar Weinmar.

Men Lars Valtersson menar att det bästa är om beslutet klubbas på tisdag.

– Det är ändå viktigt att processen nu fortsätter och att ärendet inte läggs i byrålådan, ingen tjänar på det. Beslutet kommer bli Väsby entré, det är det man har en majoritet för, säger Lars Valtersson.

Tält ska få Väsbyborna att spontanrösta

Huruvida ett beslut kommer att klubbas på tisdagens möte återstår att se. Mathias Bohman planerar att gå fram med det förslag som lagts fram av kommunstyrelsen.

– Det som kommer att hända på kommunstyrelsens sammanträde är att jag går fram med det förslag på kommunhus som finns, att hyra lokaler i Optimusområdet. Om det inte finns en majoritet för det förslaget kommer jag hantera situationen där under mötet, säger Mathias Bohman.