Beslut om familjehem kan dröja till april

Kommunalråd Ann-Christin Martens (S).
Kommunalråd Ann-Christin Martens (S).
Föreningen Frivilliga familjehem i har ansökt om att få ta del av etableringsstöd för att ordna fadderhem åt nyanlända ungdomar som är för gamla att bo kvar på hvb-hem. Men processen tar tid och ett beslut kan dröja till april. Om det finns några berörda ungdomar kvar i kommunen då är ovisst.

Någon formell ansökan om att ta del av bidragen för att rekrytera familjehem har inte kommit in till kommunen, bland annat saknas uppgifter om organistionsnummer och förtroendevalda.

– Så kan inte en kommun jobba. Det vore oansvarigt att dela ut skattebetalarnas pengar utan att ta hänsyn till de processer som krävs enligt kommunallagen, säger Ann-Christin Martens (S), kommunalråd och ordförande i social- och äldrenämnden.

Nu har kommunen bett föreningen att skyndsamt komplettera sin ansökan och erbjudit stöd genom socialkontoret för att få in rätt uppgifter. Å sina sida har socialnämnden erbjudit sig att skyndsamt behandla ansökan. Men det finns en risk för att beslutet måste fattas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och då kan ett besked dröja till mars eller april.

– Jag förstår att det känns som att det brinner. Det låter byråkratiskt men vi har en skyldighet att bereda olika frågor på vissa sätt. Det är demokratins pris. Är det upp till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige att fatta beslutet finns en risk att det inte finns så många ungdomar kvar i kommunen tyvärr.