Botkyrkas äldre får rätt välja äldreboende

Kommunalrådet Tuva Lund (S) och hennes partikamrater lovar förbättringar i äldreomsorgen.
Kommunalrådet Tuva Lund (S) och hennes partikamrater lovar förbättringar i äldreomsorgen.
Botkyrkas äldre ska få rätt att välja både äldreboende och ort.
Nu har kommunalråden Ebba Östlin (S) och Tuva Lund (S) nio punkter för en bättre äldreomsorg i Botkyrka kommun.
– Du ska ha möjlighet att bo kvar på din ort, sade Ebba Östlin.

Att tvingas flytta från sin hemort till en annan del av Botkyrka för att få plats på ett vård- eller omsorgsboende är en realitet för många pensionärer i dag. Men inte i framtiden tänker Socialdemokraterna som på tisdagen presenterade nio punkter med förbättringar inom äldreomsorgen som de tänker sjösätta i höst.

– Du ska ha möjlighet att bo kvar på din ort, men också välja andra boenden om de har en särskild profil, sade kommunstyrelsen ordförande Ebba Östlin på ett möte med pensionärer på Tumbascenen på tisdagen.

Ebba Östlin och Tuva Lund presenterade nyheter på ett PRO-möte på Tumbascenen.

Alla över 75 år

En annan nyhet var rätt till 6 timmars service i hemmet för alla Botkyrkabor över 75 år.

– Du kan få hjälp med exempelvis tvätt, inköp eller att fixa något utan att det behövs en biståndsbedömning av handläggare, sade vård- och omsorgsnämndens ordförande Tuva Lund.

Avgift för servicen

Tuva Lund förklarade sedan att den som vill ha service anmäler detta och sedan betalar avgift för hemtjänst de timmar som servicen utförs.

Den 21 maj tänker vård- och omsorgsnämnden fatta beslut. Enligt S stöttar även Miljöpartiet och Vänsterpartiet förslaget som är tänkt att bli verklighet i höst.

Fakta

S nio punkter för bättre äldreomsorg

1. Rätt att välja vård- och omsorgsboende.

2. Rätt till egen tid.

Personer på boenden eller som får hemtjänst har rätt till en timme per månad för valfri aktivitet.

3. Alla över 75 år får rätt till 6 timmar service i hemmet. Kommunen behovsprövar inte servicen.

4. Rätt att byta insatser mot en andra aktiviteter.

5. Promenadgaranti. Både på boenden och i hemtjänst.

6. Rätt att välja kontaktman.

7. Rätt till trygghetslarm.

8. Pensionärer får rätt att bestämma innehållet och upplägget för omsorgen de får.

9. Rätt att få mat hemlevererad.