Budget: 53 extramiljoner till skolan

53,2 extramiljoner till skolan. Det är ett av  inslagen i nästa års budget i Upplands-Bro.
53,2 extramiljoner till skolan. Det är ett av inslagen i nästa års budget i Upplands-Bro.
Höjda lärarlöner, kortare köer till Kulturskolan och en ny aktivitetspark i Bro.
Här är politikernas satsningar inför nästa års budget i Upplands-Bro.

Det tål att upprepas: Upplands-Bro växer som aldrig förr.

Den förväntade befolkningsökningen på 400 personer per år överträffades redan 2014 och framöver väntas kommunen öka med 1 000 invånare per år. Det ställer höga krav på skolor, bostäder, service, kollektivtrafik – ja, i stort sett allt. Nu rustar den politiska koalitionen inför de kommande åren – och presenterar ett förslag på budget inför 2017.

Den nya budgeten väntas klubbas igenom i kommunfullmäktige 30 november. Mitt i har gått igenom de framtida satsningarna.

Skola

Upplands-Bros skolor har drabbats av lärarflykt under de senaste åren och lågbetalda lärare tar chansen att byta upp sig. Nu ska lärarlönerna ska höjas för att ligga i linje med resten av länet. Elevresultaten ska förbättras och extra pengar skjuts till för att starta ett mattecentrum på Upplands-Brogymnasiet. Det utlovade skolutvecklingsprogrammet ska bli klart och mer pengar läggs på renovering av skollokaler och skolkök. Sammanlagt 53,2 miljoner skjuts till i budgeten och 19,3 miljoner läggs på särskilda satsningar.

Miljö

Upplands-Bro kommun ska växa, men ändå klara av klimatmålen, som lägre koldioxidutsläpp och lägre energiförbrukning innan 2020. Kommunens egna bilar ska bli mer miljövänliga och antalet fossilfria bilar ska öka.

Bostäder

Här har kommunen inga problem att uppnå målen. Enligt länsstyrelsen senaste mätning ligger Upplands-Bro, återigen, i topp i länet när det gäller nya bostäder. Dessutom ska det kommunala bolaget Upplands-Brohus påbörja bygget av 300 lägenheter innan 2019. Kommunen håller fast vid sitt mål om 30 procent hyresrätter och inte heller nästa år ska några lägenheter säljas ut.

Rankhus: 300 nya bostäder intill Mälaren. Kommunen satsar på samråd under 2017.

Gröna Dalen/Tibbleängen: 350 bostäder i natursköna Gröna Dalen. Ska granskas under 2017.

Gamla brandstationen: 80 bostäder till unga och studenter, precis vid Bro station. Kan börja byggas under 2017.

Trädgårdsstaden: Ny stadsel i centrala Bro. Etapp ett består av 800 bostäder och kan börja byggas vid nästa årsskifte.

Tegelhagen: Vid det gamla tegelbruket planeras 1 500 Mälarnära bostäder. Planen ska granskas.

Kultur och fritid

Den nya aktivitetsparken i Bro ska bli av och under nästa år påbörjas bygget på Råbyplan. Projektet väntas kosta åtta miljoner och ska stå klart 2018.

Satsningar på 1,4 miljoner ska minska kön till Kulturskolan.

Ekhammarskolan ska få en bioduk och en projektor.

Äldreomsorg

Ett nytt äldreboende med 60 platser ska byggas intill Lillsjön. Om allt går som det ska står boendet klart 2018. Dessutom vill kommunen satsa på bättre mat. Målet är att 85 procent av de äldre ska vara nöjda med maten.

Kollektivtrafik

Här ges inga löften, eftersom det är landstinget som i slutändan beslutar om kommunens pendel- och busstrafik. Men Upplands-Bros politiker lovar att de ska ”fortsätta arbeta för” bättre bussförbindelser och ännu viktigare: 15-minuterstrafik till Bro.

Näringsliv

Den nya strategin Företagslyftet ska landsättas under 2017. Dessutom vill kommunen vässa sin marknadsföring, för att locka fler företag.

Skatt

Skattesatsen för 2017 lämnas oförändrad på 19:60

Fakta

Så mycket pengar skjuts till

Nämnderna i Upplands-Bro får 113 miljoner kronor extra inför nästa år. 50 miljoner kronor läggs på nya investeringar.

Så mycket pengar får nämnderna:

Kommunstyrelsen: 162,9 miljoner (+21,9 miljoner)

Bygg- och miljönämnden: 5,6 miljoner (-1,8 miljoner)

Kultur- och fritidsnämnden: 59,7 miljoner (+3,5 miljoner)

Socialnämnden: 374 miljoner (+31,5 miljoner)

Tekniska nämnden: 31,8 miljoner (+4,7 miljoner)

Utbildningsnämnden: 705,4 miljoner (+53,2 miljoner)

Så mycket pengar läggs på nya investeringar:

Kommunstyrelsen: 4 miljoner

Bygg- och miljönämnden: 500 000 kronor

Kultur- och fritid: 4,6 miljoner

Socialnämnden: 1,7 miljoner

Tekniska nämnden: 31 miljoner

Utbildningsnämnden: 9 miljoner

Källa: Upplands-Bro kommun