S vill satsa mer på skola och äldrevård – budgetdebatt i KF i dag

budgetdebatt i sollentuna
KS-ordföranden Henrik Thunes (M) till vänster och oppositionsrådet Joakim Jonsson (S) till höger – tvärtemot var de står politiskt.
I dag tar kommunfullmäktige beslut om Sollentunas budget för 2020. Den styrande majoriteten (M, C, L och KD) har enats om en budget som – med deras egna ord – har ”oförändrat låg skattesats och där fokus ligger på kärnverksamheterna skola, vård och omsorg”. Socialdemokraterna satsar dock 30 miljoner kronor mer på skola och äldreomsorg i sin skuggbudget.

– Vi accepterar inte majoritetens besparingar på 10 miljoner kronor inom skolan och 13 miljoner inom äldreomsorgen, som deras budget i praktiken innebär, säger Socialdemokraternas gruppledare Joakim Jonsson.

Totalt vill S satsa 30 miljoner kronor mer än majoriteten på skolan och äldreomsorgen, förklarar Joakim Jonsson.

Sparar på politikerarvoden

Det vill de finansiera via besparingar på politikerarvoden och att inte räkna upp anslaget till kommunledningskontoret. Dessutom vill Socialdemokraterna ha ett lägre överskott i budgeten än majoriteten – 20 miljoner i stället för 40 miljoner kronor.

– De senaste fem åren har kommunen gått sammanlagt över 600 miljoner kronor plus. Därför tycker vi att det räcker med 20 miljoner kronor i år, säger Joakim Jonsson.

Även de andra oppositionspartierna – Vänsterpartiet, Miljöpariet, Sollentunapartiet och Sverigedemokraterna – presenterar sina skuggbudgetar på dagens kommunfullmäktige som inleds klockan 09 i kommunhuset.