Det här diskuterar stadens politiker ikväll

Sverigedemokraterna och Moderaterna vill införa lokalt tiggeriförbud.
Sverigedemokraterna och Moderaterna vill införa lokalt tiggeriförbud.
Lokalt tiggeriförbud, färre stadsdelsnämnder och 4 000 nya bostäder mellan Gubbängen och Skarpnäck.
Det är några av de frågor som stadens politiker diskuterar på kommunfullmäktige ikväll.

Lokalt tiggeriförbud

Tiggeriförbud är en fråga som dykt upp i den politiska hetluften den senaste tiden. I Stockholm har två Sverigedemokrater lagt en motion om att införa lokalt tiggeriförbud. Motionärerna anser också att sociala myndigheter inte ska erbjuda livsmedel eller sovplatser till dem som tigger då de menar att det understödjer verksamheten.

Ett antal nämnder har fått tycka till om motionen och ingen av dem ställer sig positiv till förslaget. Dels av juridiska, dels av humanitära skäl. Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) skriver att det varken är görligt eller aktuellt.

Mitt i gjorde nyligen en valenkät med partierna som visade att även Moderaterna i stadshuset vill införa tiggeriförbud.

Färre stadsdelsnämnder

Moderaterna har i en motion föreslagit att antalet stadsdelsnämnder ska krympa från dagens 14 till fem med syftet att effektivisera verksamheten. Stadsdelsnämnderna har fått lämna sina synpunkter.

Finansborgarrådet Karin Wannågrd (S) tycker att förslaget är ogenomtänkt och mest verkar vara ett sätt att finansiera Moderaternas löften i budgetförhandlingarna. Det lär det bli debatt om ikväll.

4 000 bostäder mellan Gubbängen och Skarpnäck

Kristna Lutz (M) har i en motion föreslagit att det finns goda möjligheter att skapa en ny stadsdel mellan Gubbängen och Skarpnäck som skulle kunna rymma 4 000 bostäder.

Flera nämnder ställer sig positiva till förslaget, men det påpekas också en del svårigheter med förtätning längs trafiklederna. Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) svarar att de problemen måste hanteras innan det är möjligt att gå vidare med stadsutvecklingsplanerna. Övriga alliansborgarråd anser dock att man ska gå vidare med förslaget.

Här kan du följa debatten live från kl 16, måndagen 23 april