Efter MP-raset: Backar inte om dieselförbud

Daniel Helldén (MP) om miljözoner, lokal politik och SCB-mätningen.
Daniel Helldén (MP) om miljözoner, lokal politik och SCB-mätningen.
Miljöpartiets stöd i Stockholm har gått ned sedan valet 2014. Men borgarrådet Daniel Helldén (MP) är trygg med det partiet gjort i staden.
– Vi kommer att fortsätta vår politik, säger han.

Miljözoner som förbjuder dieselbilar och förslag om flygförbud under arbetstid. Det är två frågor som Miljöpartiet i Stockholms stad skapat diskussion kring under sin tid vid makten i Stadshuset.

I SCB:s partisympatiundersökning som kommer två gånger om året har partiet sedan valet 2014 en nedåtgående trend i Stockholms stad.

Partiet har gått från att vara stockholmarnas tredje mest populära parti till det minst populära, av de åtta riksdagspartierna.

– Det är väl ingen nyhet att stödet gått ned för Miljöpartiet under flera år nu efter turbulenta tider. Och det är inte bra. Frågan är vad det betyder för oss? Vi ligger högre i kommunvalet än i riksdagsvalet, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Tror att riks sänker partiet lokalt

SCB:s mätning visar hur svenskarna skulle rösta om det vore val till riksdag i dag. Siffrorna går även att bryta ned på lokal nivå, som för Stockholms stad.

Mätning visar alltså inte vilka politiker som stockholmarna vill se i Stadshuset utan vilka de vill se i Riksdagshuset på Helgeandsholmen några kvarter bort.


Väljarstöd till riksdag i Stockholms stad

Källa: Statistiska centralbyrån, Valmyndigheten.


Men en studie från SOM-institutet, som Mitt i tidigare skrivit om, visar att många svenskar har dålig koll på de tre val som görs på valdagen. Det vill säga val till kommun, landsting och riksdag.

Är du orolig för att den nedåtgående trenden på riks smittar av sig till er på kommunal nivå?

– Jo, det är jag. Det är självklart att den trenden smittar av sig på oss. Som politiskt aktiv känns det jobbigt att andra saker än det man gör själv påverkar. Det är tråkigt att saker på Helgeandsholmen påverkar oss, säger Daniel Helldén.

Det är tråkigt att saker på Helgeandsholmen påverkar oss

Daniel Helldén, borgarråd Stockholms stad

En fråga som Daniel Helldén som trafikborgarråd drivit är frågan om miljözoner och förbud mot vissa dieselbilar i innerstan. Frågan har väckt starka känslor hos den bilkörande befolkningen.

Kan det här med miljözoner och dieselbilar ha uppfattas av stockholmarna och smittat av sig tvärtom, till riksmätningen?

– Det tror jag inte alls. Frågor om luftkvalitet och folks hälsa är frågor som vi alltid har drivit som parti. Det är en tydlig miljöpartisk fråga och något som snarare skulle hålla uppe siffrorna.

Kommer ni i den stundande valrörelsen tydliggöra vad ni gör lokalt?

– Vi kommer fortsätta att visa stockholmarna att vi gör stor skillnad när vi är vid makten. Vi gör reformer för cykel, bussar och infört sommargågator. Sådant uppskattar stockholmarna och vi ska fortsätta det arbetet, säger Daniel Helldén (MP).

Fakta

Ifrågasätter SCB:s mätning

Miljöpartiet i Stockholms stad ifrågasätter resultatet för MP i den senaste mätning på Stockholms stad-nivå. Partiet vill veta hur många personer som svarat på mätningen i Stockholm och menar att de inte fått veta det. De anser att de inte heller fått veta tillräckligt om de förändringar som gjorts i framtagandet av den senaste mätningen.

Mitt i har varit i kontakt med SCB som svarar att statistiken är av ”god kvalité” men att siffrorna ska tolkas med försiktighet. Speciellt i de små partiernas fall där en procents felmarginal har stor inverkan om stödet är 3 procent jämfört med en procents felmarginal på ett 20-procentigt stöd.

SCB är trygga i att MP:s nedåtgående trend sedan valet är korrekt och SCB talar om en ”säkerställd minskning” i Miljöpartiets fall.