Förslag: Kylda matlådor sparar 10 miljoner

Matlåda
Matlådorna som hemtjänsten delar ut. Här finns det pengar att spara tänker nämnden.
Vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka kommun tänker spara 21 miljoner kronor. Kylda matlådor i hemtjänsten är en stor del i sparförslaget.

Att hemtjänsten går över till att leverera kylda matlådor står för 10,2 miljoner kronor i sparförslaget. De föreslagna besparingarna och effektiviseringarna ska upp på vård- och omsorgsnämndens möte på tisdag, men avgörs av kommunfullmäktige.

Kylda matlådor delas ut

Inför mötet står att om dagens varma matlådor tillverkade i egen regi ersätts av kylda eller frysta matlådor från annan leverantör som levereras vid färre tillfällen så spar kommunen både på arbetstid och transportkostnader. För pensionärer och andra som tar emot lådorna skulle det även innebära en större valfrihet att välja mat för dagen menar kommunen.

Digital nattillsyn ska utredas

Även införandet av ny teknik finns i förslaget såsom att låta pensionärerna göra matinköp via webben. Också digital nattillsyn med hjälp av kamera/sensor ses som en möjlighet.

– Enligt en rapport upplever många detta som tryggare, för de vet att personalen kommer om de till exempel ramlat ur sängen och inte kommer åt larmknappen, säger Tuva Lund (S) som är ordförande i vård och omsorgsnämnden.

Får flytta hem

En annan punkt som kommunen tittar på i besparings- och effektiviseringsförslaget är att öka antalet gruppbostäder i Botkyrka. Kommunen köper i dag externa platser på boenden för 46 miljoner kronor årligen. Kommunen känner i dag till tre personer som vill flytta tillbaka till Botkyrka och att ge dem boende här sparar 1,5 miljoner kronor.

Enligt Johannes Svensson som är politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Botkyrka har besparings- och effektiviseringsförslaget inte tagits fram för att kommunen fått utökade utgifter eller minskade intäkter.

– Man vill titta på hur man använder skattemedlen på smartast sätt och samtidigt får fram reformutrymme, säger Johannes Svensson (S)

Fakta

Så många miljoner spar kommunen

10,2: Kylda matlådor

1,5: Fler gruppbostäder.

2: Minska korttidssjukfrånvaro.

3: Digitala matinköp

2: Städning av omsorgspersonal

3: Slopad köksinvestering

Vad digital tillsyn nattetid sparar ska utredas.

 

Källa: Förslag från vård- och omsorgsnämnden