Frickner vill ha lag om mer rörelse i skolan

Ann-Christin Frickner (C) driver på för daglig rörelse i förskola och skola.
Ann-Christin Frickner (C) driver på för daglig rörelse i förskola och skola.
Ett förslag från Väsbycenterns Ann-Christin Frickner kan leda till att partiet ska kämpa för en lag om daglig motion i skolan. Samtidigt kämpar partiet för en blocköverskridande överenskommelse om ett pilotprojekt hemma i Väsby.

– Daglig rörelse ger bättre förutsättningar för inlärning, hälsa och välbefinnande. Men för att ändra förutsättningar för skolor och förskolor så att det inte väljs bort bör det lagstiftas om daglig röresletid, säger Ann-Christin Frickner (c).

Inför partiets riksstämma har hon lämnat in ett förslag om att skriva in daglig tid för motion och rörelse i läroplanen. Men redan nu har Centerpartiets partistyrelse meddelat att de ställer sig positiva till förslaget.

– Det är roligt att Centerpartiet ser att det här är något som behövs, säger Frickner.

I slutet av september är det dags för riksstämman och då fattas beslutet. Samtidigt driver Centern på för att få ett blocköverskridande samarbete i Upplands Väsby för att får till ett projekt för mer motion i skolan.

– Tanken är ett treårigt projekt som inkluderar samtliga skolor och förskolor i kommunen, likt projektet ett Lärande Väsby. Fortfarande har inte alla elever godkända betyg och vi har inte lyckats få reda på ohälsotalen.

Kommunstyrelsen kommer att lyfta frågan framöver efter att den utretts av förvaltningen. Alliansen ställer sig bakom förslaget och även kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (s) är positiv till initiativet.

– Det här är viktiga prioriterade frågor för majoriteten. Det är ett intressant förslag och det vore roligt om vi hittar en modell för att stimulera till mer aktivitet och rörelse, säger Mathias Bohman (s), kommunstyrelsens ordförande.