M vill byta ut hela skolnämnden i Haninge

Sedat Dogru, Moderaternas gruppledare i grund- och förskolenämnden, vill byta ut hela nämnden.
Sedat Dogru, Moderaternas gruppledare i grund- och förskolenämnden, vill byta ut nämnden.
Sedat Dogru, Moderaternas gruppledare i grund- och förskolenämnden i Haninge.
Sedat Dogru, Moderaternas gruppledare i grund- och förskolenämnden i Haninge.
Haninges kommunhus.
Haninges kommunhus.
Insändarskribenten känner sig sviken av Brandbergsskolan.
Brandbergsskolan i Haninge.
Moderaterna vill byta ut hela Haninge kommuns sittande grund- och förskolenämnd och inrätta en tillfällig kriskommission i stället, mindre än ett år innan valet. ”En tvångsförvaltning skulle vara en markering mot den politiska ledningen att vi vill att frågorna tas på allvar”, säger Sedat Dogru, Moderaternas gruppledare i nämnden.

Sedan i augusti 2017 har Moderaterna i Haninge krävt att grund- och förskolenämnden i Haninge tillfälligt tvångsförvaltas genom en kriskommission.

Syftet skulle enligt M vara att få igång blocköverskridande samtal och samarbeten i skolnämnden igen.

Förslaget är drastiskt och skulle alltså innebära att en politisk nämnd helt byts ut kort innan valet.

Vi vill att en tillfällig kriskommission bestående av helt andra politiker från kommunen, men från samma partier, kommer in och får igång samtalet.

Men Moderaterna står kvar vid kravet.

Sedat Dogru, gruppledare för Moderaterna i grund- och förskolenämnden, säger att han uppfattar det som att den politiska ledningen (S, MP och C) och förvaltningen en tid dragit åt olika håll.

– Vi vill att en tillfällig kriskommission bestående av helt andra politiker från kommunen, men från samma partier, kommer in och får igång samtalet, säger Sedat Dogru.

Vill markera med kravet

Han menar att tvångsförvaltningen, som Moderaterna kallar det, skulle pågå under en kortare period tills nämnden har ”säkrare mark”.

– Jag vet inte exakt hur kriskommissionen ska fungera, det här är mest en markering att vi måste göra något här och nu. Det andra alternativet är ju att fullmäktige begär misstroendeförklaring och att nämndens ordförande Maria Fägersten får avgå, men det känns inte aktuellt. Maria Fägersten behöver dock få vetskap om hur vi ser på situationen. Här måste alla partier ställa upp.

Den politiska ledningen och förvaltningen synkar inte med varandra.

I grunden handlar Moderaternas kritik om att betygsresultaten totalt sett sjunker något i Haninge, och att partiet anser att den det socialdemokratiska styret i skolnämnden och förvaltningen inte arbetar tillsammans.

Brandbergsskolan har angetts som en av huvudfaktorerna bakom de sjunkande resultaten. Skolan tar emot i särklass flest nyanlända elever utan svenskakunskaper vilket påverkar de genomsnittliga resultaten.

Rädd för ”farlig trend”

Bara 44,4 procent av skolans elever fick godkänt i alla ämnen det gångna läsåret.

– Den politiska ledningen och förvaltningen synkar inte med varandra. När det gäller frågan om betygsresultaten så måste man komma till skott ganska fort med ett stort åtgärdspaket, men det har dröjt. Det här kan bli en farlig trend om det fortsätter, säger Sedat Dogru.

Han använder hårda ord, och tycks ha höga krav.

– Några skolor i Haninge visade bra resultat vid förra vårterminens slut, men resten gjorde det inte, menar jag, säger Sedat Dogru.

Han vill dock inte säga hur kommunen ska förbättra resultaten i Brandbergsskolan eller andra Haningeskolor.

Alla drar tyvärr åt olika håll

– Jag vet inte hur diskussionerna går i förvaltningen, säger han.

– Min personliga uppfattning är dock att samarbetet inom den politiska ledningen inte heller är det bästa. Det har hänt att ordföranden (Maria Fägersten, S, red anm) kommit med ett förslag, samarbetskoalitionen med ett gemensamt förslag och MP med ett tredje förslag. De kunde ju ha samarbetat bättre, säger Sedat Dogru.

Är det verkligen konstruktivt att ta in en kriskommission i detta läge?

– Alla partier vill ju det bästa för Haninges skolor, där är vi alla partier överens. Men alla drar tyvärr åt olika håll. Jag samarbetar dock gärna med S och de andra i skolfrågorna, säger Sedat Dogru.

– Jag satt i äldrenämnden tidigare, där hade vi ju problem med underskott i flera år. Men alla kom överens om att lösa det. Jag vill se ett sådant samarbete även i skolnämnden.

Det förs alltså inga skolsamtal mellan S och M i dag i Haninge?

– Jag uppfattar inte att vi har något sådant arbete.