”En kalldusch för socialdemokraterna”

Alliansens och Miljöpartiet fick igenom ett kommunhus i Väsby entré.
Alliansens och Miljöpartiet fick igenom ett kommunhus i Väsby entré.
Visionen för Väsby entré.
Visionen för Väsby entré.
Oskar Weinmar
Oskar Weinmar (M).
Alliansen och Miljöpartiet gjorde gemensam sak och fick igenom planerna på att bygga ett nytt kommunhus.
- Det är ett klokt och långsiktigt beslut, säger Oskar Weinmar.

Åtta ledamöter i kommunfullmäktige röstade för Alliansens och Miljöpartiets förslag till att bygga ett kommunhus i Väsby entré. Sju ledamöter röstade för förslaget om att hyra lokaler i Optimusområdet, ett förslag som lades fram av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Väsbys Bästa.

– Jag tycker självklart att det var ett bra beslut. Samtidigt kom det nog som en kalldusch för Socialdemokraterna, om inte en oväntad sådan, att Miljöpartiet valde att göra gemensam sak med Alliansen, säger Oskar Weinmar (M), oppositionsråd.

Förslaget har mötts av kritik från kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S) som menar att det riskerar att dra iväg både avseende kostnaderna och tidsplanen.

– Att vara ekonomiskt ansvarsfull är grundbulten i Alliansens politik. Vad är klokast, är det att betala hyra eller att köpa sitt hus? Långsiktigt är det en bättre affär att äga sitt boende.

Lars Valtersson (MP) menar att skillnaden i kostnader inte kommer vara markant de första åren.

– När det gäller ett kommunhus får man tänka att det ska stå i minst 50 år. Inom den tiden är det betydligt mer lönsamt att bygga och äga huset än att hyra, och det blir år för år mer lönsamt.

Förhoppningen är att bygget av det nya kommunhuset kan komma till skott år 2023. Nuvarande hyreskontrakt löper ut år 2020 så däremellan kommer det behövas tillfälliga lokaler.

– Det är viktigt att det här projektet blir politiskt prioriterat och att det bildas en form för ett brett politisk samarbete, det är en del av Alliansens och Miljöpartiets förslag. Där tycker jag att Mathias Bohman har misslyckats genom att driva på ett förslag trots att han haft en majoritet av de folkvalda representanterna emot sig. Det är orimligt agerat, säger Oskar Weinmar.

– Det är kommunens egen mark så detaljplanearbetet kan sätta igång omgående för att ta fram det hus kommunen vill ha, säger Lars Valtersson.