Här kan du rösta i EU-valet i Sumpan

Örskolan
En av tolv vallokaler som håller öppet den 26 maj ligger i Örskolan.
På söndag, 26 maj, är det dags att säga ditt i valet till Europaparlamentet. 
Här hittar du vallokalerna.

I EU-valet väljer vi vilka som ska representera Sverige i Europaparlamentet de kommande fem åren.

Förtidsrösta kan man göra i vilken av de tre vallokalerna som till och med söndag.

Under själva valdagen, 26 maj, står det angivet på röstkortet vilken vallokal som du ska bege dig till.

Alla vallokaler har öppet mellan 8.00–21.00 på valdagen. Kom ihåg att ta med din id-handling när du ska rösta. Om du förtidsröstar behöver du också ta med ditt röstkort.

Fakta

Här är vallokalerna

Här kan du förtidsrösta:

 • Biblioteket Signalfabriken, Esplanaden 10
 • Stadshuset, Östra Madenvägen 4
 • Jobbcenter Valla Park, Rissneleden 140

Kolla på kommunens hemsida för att se öppettiderna för respektive vallokal.

Vallokaler som är öppna på valdagen, 26 maj:

 • Kymlingeskolan, Oxenstiernas Allé 41
 • Öppna förskolan Krubban, Stallgatan 28
 • Ursviksskolan, Ursviksvägen 99B
 • Örskolan, Örsvängen 14
 • Bibliotek Hallonbergen C, Lötsjövägen 1B
 • Duvboskolans gymnastiksal, Alms väg 9
 • Grönkullaskolan, Mässvägen 1
 • Ängskolan, Vackra Vägen 6-8
 • Förskolan Viggen, Vackra vägen 2-4
 • Träffpunkten, Landsvägen 60
 • Allaktivitetshuset Huvudentré, Sturegatan 10
 • Lilla Alby Skola, Humblegatan 19-23

Alla vallokaler har öppet mellan 8.00–21.00 på valdagen.

Källa: Sundbyberg stad
Fakta

Val vart femte år

 • Europaparlamentet är medborgarnas röst i EU och har verksamhet i Strasbourg och Bryssel.
 • I valet väljs vilka politiker som ska representera EU:s medborgare i parlamentet de kommande fem åren.
 • Europaparlamentarikerna beslutar om EU:s lagar och budget.
 • I Europaparlamentet sitter 751 ledamöter från 28 medlemsländer. 20 av ledamöterna är från Sverige. Flest, 96 stycken, har Tyskland. Lägst antal, sex stycken, har Malta.