350 klagomål mot modulbostäderna

Nya modulbostäder för nyanlända är nu på väg upp i Jordbro (bilden från Brandbergen).
Kommunens i dag enda modulbostäder för nyanlända finns i Brandbergen, med drygt 20 bostäder.
Haningemoderaternas flygbladskampanj, där man i de tio områdena uppmanar folk att protestera.
Haningemoderaternas flygbladskampanj, där man i de tio områdena uppmanar folk att protestera.
Meeri Wasberg (S), Haninges kommunstyrelseordförande.
Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).
Sven Gustafsson (M).
Sven Gustafsson (M), informationsansvarig i Haningemoderaterna och ander vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.
Runt 350 klagomål eller protester mot kommunens planerade modulbostäder på tio olika platser i Haninge, har kommit in till kommunen. De flesta klagomålen kommer från Vendelsöområdet.

Omkring 350 protester eller klagomål har de senaste två veckorna kommit in till kommunen mot de 400 planerade modulbostäderna som ska uppföras på tio olika platser under 2017.

Merparten av protesterna rör de modulbostäder som ska placeras i Vendelsö- och Vendelsömalmsområdet.

Antalet protester tycks ha tagit rejäl fart efter Moderaternas flygbladskampanj där man uppmanat Haningebor i områdena att protestera mot modulerna.

Läs mer: Wasberg (S) om M:s flygbladskampanj: ”Det är en helt orimlig position”

– Det finns säkert de som kallar flygbladen för uppvigling. Jag kallar det för att vi uppmanar folk att använda sina demokratiska rättigheter. Om kommunledningen åtminstone informerat de närmast berörda innan beslut, eller haft dialog, så uppstår inte upprorsstämning, sade Sven Gustafsson (M) till Mitt i Haninge om kampanjen.

– De intar en ganska hård och oförsonlig position, där de i princip säger att Haninge inte ska ta emot fler nyanlända med uppehållstillstånd, utan i stället borde Haninge bryta mot lagen, kommenterade kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) moderaternas hållning.

Så sent som i september gick kommunen ut med att man inte skulle behöva fler modulbostäder för nyanlända, mer än de drygt 20 man ordnat fram för nyanlända i Brandbergen.

Läs mer: M uppmanar nu Haningeborna att protestera mot modulbostäderna

Men det har inte gått att få fram lägenheter i tillräckligt hög takt, och därför kom beskedet om modulbostäderna hastigt från kommunledningens sida.

Samarbetskoalitionen (S, MP och C) har majoritet för beslutet. Man har en överenskommelse med L och KD i frågan. Dessutom väntas V och RS rösta för.

Men det är påfallande många klagomål, flera sidor, som kommit in ser Mitt i när vi går igenom kommunstyrelseförvaltningens postlistor.

De som har synpunkter vänder sig i första hand direkt till kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S), och inte till kommunens huvudbrevlåda.

Läs mer: Haninge tvingas bygga 400 modulbostäder – kraftig ökning av nyanlända 2017

– Det kommer ju in fler protester löpande till oss, både som kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) svarat på, och andra nya protester, säger Jenny Lagebjörk, systemförvaltare och registrator på kommunstyrelseförvaltningen.

På torsdagseftermiddagen hade Meeri Wasberg hittills själv svarat på 226 mejl.

Läs mer: 200 nyanlända får boende i år

– Det kommer ju in synpunkter då och då till oss, men just det här ärendet har stuckit ut, säger Jenny Lagebjörk, som dock också konstaterar att vissa personer mejlat flera gånger.

Den 5 december tar kommunfullmäktige det formella beslutet att uppföra bostäderna på de tio olika platserna i kommunen. Förutom M så ställer sig SD emot förslaget.