Detta ska klubbas på kvällens kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ska klubba beslut i kväll.
Kommunfullmäktige ska klubba beslut i kväll.
Haninge kommun vill inte längre sköta alkohol- och tobakstillsynen i kommunen.
Kommunfullmäktige ska klubba beslut i kväll.
Ett nytt äldreboende ska öppna mitt i Handen.
Kommunfullmäktige ska klubba beslut i kväll.
✔️ Arbetstidsförkortning slopas ✔️ Nytt äldreboende mitt i Handen ✔️ Kommunen släpper alkohol- och cigarettillsynen åt förbund. Detta klubbas på kvällens kommunfullmäktige.

Arbetstidsförkortning skrotas

Personal yngre än 55 år lönediskrimineras – och även deltidsarbetande kan diskrimineras.

Det är anledningen till att Haninges kommunfullmäktige i kväll tar beslut att stoppa det pilotprojekt om arbetstidsförkortning som skulle inledas på ett äldreboende i Haninge.

Den socialdemokratiska kommunledningen beslutade 2017 att heltidsanställda över 55 år på ett äldreboende i Haninge skulle kunna få jobba 30 – inte 40 – timmar i veckan och ha detta som heltidsmått.

Men äldrenämnden har själva kommit fram till att projektet kan bryta mot lagen och därför stoppas det nu.

Ett nytt äldreboende ska öppna mitt i Handen.

Ett nytt äldreboende ska öppna mitt i Handen.

Nytt äldreboende i Haningeterrassen

Ett nytt kommunalt äldreboende med 54 lägenheter ska öppna i Najadenhuset vid Haningeterrassen, någon gång från år 2020.

Om inte all platserna fylls ska ett eller två våningsplan användas som bostäder för nyanlända eller till ungdomsbostäder i ett övergångsskede.

I kväll fattar kommunfullmäktige beslut om hyresavtalet med fastighetsägaren Hemfosa.

Haninge kommun vill inte längre sköta alkohol- och tobakstillsynen i kommunen.

Haninge kommun vill inte längre sköta alkohol- och tobakstillsynen i kommunen.

Alkohol- och tobakstillsyn på väg att samordnas

Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner vill samordna alkohol- och tobakstillsynen. Därför vill man låta Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ta över kontrollen av krogarna och butikerna.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF, har också ställt sig positiva till samordningen.

I kväll väntas Haninges kommunfullmäktige ta beslut att Haninge ska överlåta kontrollen åt förbundet, förutsatt att även Tyresö och Nynäshamn säger ja.