Kommunalt övertagande möts av skarp kritik

Maria Fälth (KD) och Lena Kanström (M).
Maria Fälth (KD) och Lena Kanström (M).
Ann-Christin Martens (S), ordförande i social- och äldrenämnden.
Ann-Christin Martens (S), ordförande i social- och äldrenämnden.
Social- och äldrenämnden har beslutat att överta verksamheten på boendet Lavendelgården när nuvarande avtal löper ut. Men beslutet har fattats hastigt och på ett bristfälligt underlag menar oppositionen.
– Utredningen som ligger till grund säger ingenting, säger Mara Fälth (KD).

Social och äldrenämnden har beslutat att överta verksamheten på Lavendelgården när kontraktet med Aleris löper ut i april 2018. Men beslutet möts av kritik från oppositionen.

– Vi har reagerat kraftigt på att det har varit en snabb handläggning, ett bristfälligt underlag till beslutet och att beslutet begränsar valfriheten inom omsorgen, säger Lena Kanström (M).

Allianspolitikerna i Social- och äldrenämnden yrkade på att förslaget skulle återremitteras på grund av att de inte tyckte att utredning gav tillräckligt svar på varför verksamheten lämpade sig bäst i kommunal regi.

– Det var knappt två sidor och ingen konsekvensanalys. Vad händer me de boende om det ska bli träningsbostäder i Lavendelgården? säger Kanström.

Hon är kritisk till att det ska bli träningsbostäder i samma lokal och att det på så sätt blir en blandning av olika boendeformer.

Allianspolitikerna är kritiska till att beslutet innebär att det under en tid framöver bara kommer att finnas kommunala utövare för somatiska besvär inom omsorgen i kommunen.

– Vi tycker att majoriteten pratar med kluven tunga. Men säger att man vill ha mångfald men fattar beslut för enfald inom omsorgen. Varför hade inte en privat utförare kunnat driva verksamheten? säger Maria Fälth KD.

Enligt Social- och äldrenämndens ordförande Ann-Christin Martens (S) är ett viktigt skäl till övertagandet att de nya rutinerna för hemgång påverkar verksamheten så pass mycket att det bästa är att kommunen får full kontroll över verksamheten under omställningen.

– Det är möjligt att det blir bäst i kommunal regi men det är ingenting som utredningen visar på.b Vi har ingenting emot ett kommunalt övertagande om det har gjorts en ordentlig utredning och privata utfrågar tillfrågats så att det är tydligt att kommunen gör det bästa jobbet, säger Maria Fälth.

Ann-Christin Martens (S), ordförande i social och äldrenämnden håller inte med om att underlaget ska ha varit kortfattat och menar på att kritiken är ideologiskt motiverad. Hon understryker att det främsta skälet till övertagandet är införandet av nya processer i korttidsboendets verksamhet

– Vi har haft flera möten där oppositionen har fått information och jag tycker att vi har varit tydliga med vad det här förslaget kommer att leda till. Kommunen har ett ansvar för att den här processen ska gå smärtfritt och då kan vi inte lämna ansvaret till någon annan, säger Martens.

Hon menar att majoriteten precis som hon själv är för en blandning av privata och offentliga utförare inom men välfärden men att underlaget beskriver att övergången lämpas bäst i kommunal regi, även om det inte utesluter att verksamheten konkurrensutsätts framöver.

– Jag hade förstått om man reagerat om vi inte hade några privata alternativ men Upplands Väsby är en av de mest konkurrensutsatta kommunerna i Stockholms län, säger Martens.