Kvinnosim lever kvar – men blir en valfråga

Kvinnosimmet ser ut att bli en valfråga i Haninge.
Kvinnosimmet ser ut att bli en valfråga i Haninge.
Kommunfullmäktige i Haninge har beslutat att fortsätta med det politiskt omstridda kvinnosimmet. Men kvinnosimmet ser ut att bli en valfråga. Såväl M som SD går till val på att ta bort tiderna 2018.

Kvinnosimmet, som sker en till två gånger per år i Torvalla simhall enligt simhallspersonalen, fortsätter att skapa politisk debatt i Haninge.

Det politiska styret (S, MP och C) införde kvinnosimmet i sin politiska plattform efter valet. Enligt kommunledningen handlar det i dagsläget om totalt fyra till sex timmar årligen.

Sven Gustafsson (M) och Kennerth Valtersson (SD), som båda motionerat om att tiderna ska tas bort, menar att kvinnosimmet helt och hållet är en konsekvens av hederskultur.

Timslång debatt

Även Liberalerna vill ta bort kvinnosimmet, däremot har allianskollegna KD valt att inte ha någon uppfattning.

En timslång debatt hölls nyligen i kommunfullmäktige om tiderna.

Det förvånar mig att S och C i Haninge är för kvinnotiderna

Kennerth Valtersson (SD)

Diskrimineringsombudsmannen har nyligen konstaterat att könsseparerade badtider strider mot lagen, men att kommuner kan göra undantag om det anses finnas skäl.

Det politiska styret menar att de kvinnor som kommer på kvinnosimmet av olika skäl inte vågar gå och bada, eller lära sig simma när män är i simhallen.

– Det förvånar mig att S och C i Haninge är för kvinnotiderna, det är en återgång på 100 år i jämställdhet. Vill ni stödja hederskulturerna? sade Kennerth Valtersson (SD) i talarstolen.

Kennerth Valtersson, SD:s gruppledare i Haninge.

Kennerth Valtersson, SD:s gruppledare i Haninge, vill ta bort kvinnosimmet i Haninge.

Hoppas kvinnorna kommer tillbaka

Annett Haaf (S) svarade att kvinnosimmet handlar om en riktad satsning, inte om religionsförtryck eller hederskultur:

– Vi hoppas att kvinnorna senare ska känna sig så trygga att de kan komma tillbaka under ordinarie öppettider. Det handlar om att hitta nya målgrupper, det finns en stor efterfrågan. Det finns redan sedan tidigare separata badtider i Torvalla: romerska badet, tider för lek, tider som bara får användas av Södertörns simsällskap, tider för dykarklubben och tider för särskolan.

Annett Haaf (S) vill att kvinnosimmet fortsätter.

Annett Haaf (S) vill att kvinnosimmet fortsätter.

Gå inte in i debatten när ni inte har kunskap eller upplevelse i frågan

Sepideh Erfani (S)

Sepideh Erfani (S), som invandrat till Sverige från Iran, sade att hon själv blivit utsatt för hederskultur under 15 års tid:

– Men detta (kvinnosimmet) handlar inte om hederskultur, religion eller kultur. Gå inte in i debatten när ni inte har kunskap eller upplevelse i frågan. Ni kopplar könsseparerade badtider till hederskultur, kom igen, var lite mer konkreta. Jag skulle verkligen uppskatta badtiderna, en egen stund för mig som kvinna. Man kan ha komplikationer, man kan vara mobbad för att man inte ser ut som andra, sade hon.

KD splittrat i frågan

KD motiverade varför man avstod från att rösta:

– Pratar man ur religiös aspekt så skulle vi nog bifalla motionerna om att ta bort simmet, men för min del handlar detta om tjejer som blivit illa behandlade eller utsatta för övergrepp, som kanske behöver en fredad stund i bassängen, sade gruppledaren Marie Litholm (KD) och fortsatte:

Marie Litholm (KD)

KD i Haninge och gruppledare Marie Litholm har avstått från att bestämma sig i frågan om kvinnosimmet i Haninge.

– För min del finns inget behov av att täcka över fönster eller att inte tillåta manlig personal. Men däremot att man en gång per termin får gå och känna sig trygg i bassängen, och sedan komma tillbaka till simhallen igen för att lära sig simma. Jag vill inte ha detta till en religiös diskussion.

Vi har ett problem med att en del kvinnor inte kan simma

Sahir Drammeh (MP)

Barbro Nordgren (S) fyllde i:

– Ur jämställdhetssynpunkt handlar detta om att ta ett steg bakåt för att ta två steg framåt, sade hon och påminde om att det var gamla finansborgarrådet och moderaten Sten Nordin som för tio år sedan införde kvinnosim i Stockholm.

”Ett sluttande plan”

Sahir Drammeh (MP) gick hårt åt Moderaternas försök att stoppa tiderna:

– Vi har ett problem med att en del kvinnor inte kan simma, och de vill inte simma i närvaro av män, oavsett om kvinnorna är muslimer, kristna, invandrare eller svenskfödda. Vi ser en möjlighet till en två timmar till detta. Ge dem den valfriheten, sade han.

Fem sex timmar per år, lär man sig simma på den tiden eller är det lama ursäkter för ett patriarkalt system?

Anna Ragnar, politisk vilde

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) höll inte med:

– Vi är ju på ett sluttande plan, röt hon kring kvinnosimmet och fortsatte:

– Vi förstärker ju en ojämställdhet, om någon man trakasserar en kvinna så ska ju den mannen polisanmälas, men det får inte vara skälet till separata badtider. Det här handlar om kulturella, religiösa skäl. Dessa kvinnors män vill inte att andra män ska se dem i baddräkt, det kan man väl vara ärlig med? sade hon.

Kvinnosimmet i Torvalla simhall splittrar politiken. M, L, SD och de två politiska vildarna vill stänga kvinnosimmet, men resten av fullmäktige vill att kvinnotimmarna fortsätter.

Politiska vilden Anna Ragnar fick sista ordet i debatten.

– När vi har krav på täckta fönster och enbart kvinnliga badvakter då blir det fel, just där stödjer vi en kultur som anser att kvinnor ska låsas in och täckas. Nej till separata badtider på de premisserna. Och, fem sex timmar per år, lär man sig simma på den tiden eller är det lama ursäkter för ett patriarkalt system? sade hon.

Det politiska styret, som hade stöd av V och Rättvisepartiet socialisterna i frågan fick dock alltså igenom ett avslag av M:s och SD:s motioner och kvinnosimmet lever kvar tills vidare. Men räkna med att det blir en valfråga nästa år i kommunen.