Min lokala hjälte

Majoriteten vill satsa på skolan

Kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M).
Kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M).
Fortsatt höjda lärarlöner, riktade pengar till nyanländas skolgång och upprustning av Lidingövallen. Det är några av satsningarna i majoritetens budgetförslag för nästa år.

Förra veckan presenterade den politiska majoriteten bestående av Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna sitt förslag till budget för nästa år.

Den stora satsningen, 81 miljoner kronor, går till skolan. Riktade pengar ska gå till SFI, Komvux, modersmålsundervisning och gymnasiets introduktionsprogram för att nyanlända så snabbt som möjligt ska kunna integreras i samhället. Satsningen på att höjda lärarlöner ska fortsätta. Skolpengen i förskola och grundskola höjs med 1,75 procent. Majoriteten hävdar också att en större andel pengar kommer att kunna gå till undervisningen i och med en minskad kostnad för lokalhyror. Ett socioekonomiskt bidrag införs också för att skolor med större behov ska få extra resurser.

Omsorgs- och socialnämnden får ett tillskott på 27 miljoner. 1,8 miljoner kronor ska avsättas till att arbeta med barn och unga som far illa. Nämnden tilldelas också 1,2 miljoner i ökade resurser för att arbetet med våld i nära relationer.

Kultur- och fritidsnämnden får sänkt anslag med en procent. Enligt majoriteten görs detta möjligt genom förändringar i kommunens organisation. Bland annat slås kultur- och fritidsförvaltningen samman med utbildningsförvaltningen.

Stödet till föreningarna höjs med drygt en miljon kronor. Majoriteten vill också påbörja ett arbete för att renovera och utveckla löpbanorna på Lidingövallen till 400 meter. Under 2017 ska placeringen av badhuset avgöras. Målsättningen är att det kan invigas 2021.

Några kommande stora investeringar planeras bli ny- och ombyggnationer av skolor, ombyggnationen av stadshuset och arbetet med den nya bron. För nästa år anvisas 50 miljoner kronor till Lilla Lidingöbron.

Centerpartitet välkomnar utvecklingen av Lidingövallen men vill se ett nytag i brofrågan. ”Majoriteten fortsätter budgetera för nya Lilla Lidingöbron med ett spår vilket riskerar att låsa in Lidingö i en begränsande kollektivtrafik för 120 år framåt”,  skriver oppositionspartiet i en kommentar.

– Det blir inget badande förrän 2021 för i stället har majoriteten valt att satsa på lyxrenovering av stadshuset. I brofrågan lägger man stora pengar på en enkelspårig Lilla Lidingöbron som riskerar begränsa Lidingös framtida kollektivtrafik, säger gruppledare Patrik Buddgård i ett uttalande.

Beslutet om budget för 2017 tar i kommunfullmäktige den 28-29 november.