MP fick inte ha två gruppledare

Patrik Sandström och Sofia Hallström står utanför stadshuset på Lidingö.
Patrik Sandström och Sofia Hallström (MP).
Miljöpartiet ville utse både Patrik Sandström och Sofia Hallström till nya gruppledare för partiet. Men de fick nej i kommunfullmäktige.

Under årets sista kommunfullmäktige skulle en ny gruppledare för Miljöpartiet väljas. Thomas Bengtsson har tillkännagett att han lämnar kommunpolitiken efter årsskiftet för att kunna fokusera på sina landstingsuppdrag.

Miljöpartiet hade redan gått ut med vilka som ska bli deras två nya gruppledare, Patrik Sandström och Sofia Hallström. Men beslutsförslaget under sammanträdet var att partiet endast skulle få en gruppledare.

– Regelverket tillåter inte mer än en gruppledare och den gruppledaren ska vara ledamot eller ersättare i fullmäktige. Enligt kommunallagen ska ordförande lägga fram det förslag som inte strider mot lagen. Därmed kan vi inte lägga fram annat än förslaget att Patrik Sandström föreslås bli gruppledare, sa ordförande Björn Samuelson (M).

Han påpekade dock att det också står i kommunallagen att fullmäktige kan fattat ett annat beslut. Efter att Patrik Sandström (MP) begärt votering stod det klart att det endast blir en gruppledare för Miljöpartiet, nämligen han själv. Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

Under diskussionen ville Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) också försäkra sig om att det bara är ett gruppledararvode som betalas ut, oavsett hur många gruppledare ett parti har. Patrik Sandström (MP) svarade med att de självklart inte är ute och fiskar efter mer än ett arvode.

Miljöpartiet hävdade också att de för runt ett år sedan frågat presidiet om det fanns några hinder mot att ha ett delat gruppledarskap varav en inte satt i fullmäktige, och fått till svar att det inte fanns något hinder. Ordförande Björn Samuelson inflikade att den här konversationen gått honom förbi.

Trots kommunfullmäktiges beslut kommer Miljöpartiet internt att dela på gruppledarskapet, meddelar partiet i ett pressmeddelande.

– Våra medlemmar har utsett oss till ett jämställt, delat gruppledarskap. Det är självklart för oss att dela ansvaret mellan oss och tillsammans vara språkrör för Miljöpartiet i Lidingö. Vi kommer också fortsatt att arbeta för att ett jämställt gruppledarskap ska vara möjligt även officiellt i kommunfullmäktige, säger Sofia Hallström och Patrik Sandström.