Politikerna ska mötas på fler platser

Tensta träff.
Träffa politiker-Tensta träff, Spångafolkan, Fristad servicehus Bromsten, Hjulsagrundskola
Nu vill politikerna i Spånga-Tensta göra stadsdelsnämndens möten mer tillgängliga för fler. 

Därför ska möten även hållas på Hjulsta grundskola och Fristad servicehus i Bromsten.

Fram tills nu har politikerna haft möten varannan gång på Tensta träff och varannan gång på Spångafolkan.

På det senaste mötet i stadsdelsnämnden klubbade en enig nämnd, att möten också ska hållas på Hjulsta grundskola och Fristad servicehus i Bromsten.

Tanken är att redan till hösten hålla et första möte i Hjulsta.