M vill slå samman Kungsholmens stadsdelsnämnd

Kungsholmen
Sedan 1997 har Kungsholmen en egen stadsdelsnämnd.
Moderaterna vill slå samman Kungsholmens stadsdelsnämnd med Östermalm och Norrmalm.
Deras motion är nu ute på remiss och tas upp för debatt på nästa sammanträde i stadsdelsnämnden.

Det har gått 20 år sedan stadsdelsnämnderna infördes i syfte att stärka den lokala demokratin. Men alla är inte positiva till dagens system.

Moderaterna driver frågan om att minska antalet stadsdelsnämnder, från dagens fjorton till fem. För Kungsholmen skulle det innebär en sammanslagning med Östermalm och Norrmalm.

Nio moderater, däribland Joel Laurén som är gruppledare på Kungsholmen, har undertecknat en motion som lämnades in till kommunstyrelsen i mars i år.

Deras tyngsta argument är att större stadsdelsnämnder skulle öka möjligheten att ha rätt kompetens inom de områden som nämnden ansvarar för vilket ökar likvärdigheten och rättssäkerheten i hela staden.

Men motionen lär få svårt att få gehör i fullmäktige. Kungsholmens stadsdelsförvaltning skriver i sitt remissvar, som ska behandlas på nästa nämndsammanträde, att Kungsholmen med sina nästan 70 000 invånare är större än de flesta kommuner och har goda möjligheter att bedriva en effektiv verksamhet.

Man påpekar också att det Kungsholmen redan idag samarbetar med Norrmalm och Östermalm i olika frågor.