Sjöstedt vill sänka hyrorna med 30 procent

sjöstedt
Jonas Sjöstedt talade på Järvaveckan på lördagen.
Hyrorna på nybyggda lägenheter inom allmännyttan kan sänkas med 30 procent. Det föreslog Vänsterpartiet på Järvaveckan på lördagen.
– Det skulle innebära 3 000 kronor mindre i hyra för en trea, sa Jonas Sjöstedt.

Bostäder var temat för Järvaveckan på lördagen och Vänsterpartiet passade på att presentera ett förslag om en ny hyresmodell: ”Vänsterhyrorna”.

Vänsterpartiet kommer att driva att hyran i nyproduktion inom allmännyttan sänks med 30 procent under en tioårsperiod. Det låga ränteläget ger utrymme för det, enligt partiet.

– Många av de lägenheter som byggs är alldeles för dyra. Våra hyressänkningar skulle innebära 3 000 kronor mindre i hyra varje månad en vanlig barnfamilj som flyttar in i en trea, sa Jonas Sjöstedt i sitt tal på lördagskvällen.

Jonas Sjöstedt talade om att det behövs hyror som en undersköterska eller vaktmästare har råd att betala.

Jämförde förorten med glesbygden

Han gick till hårt angrepp mot ”högerpartierna” och menar att de använder förorten som skrämmande exempel och vinna väljare på helt andra platser.

Jonas Sjöstedt sa att han känner sig bland vänner i Järva. Han drog parelleller mellan glesbygden och förorterna i Stockholm.

– Även om Usher sällan besöker byarna i Västerbotten finns många likheter mellan förorterna och glesbygden, sa Sjöstedt.

En blinkning till världsstjärnas besök i Järva förra helgen.

Idag avslutas Järvaveckan med besök av statsministern. Temat för dagen är trygghet och insatser och klockan 19 talar Stefan Löfven (S).