Han är SD:s man i stadsdelsnämnden

Björn Larsson är SD:s ledamot i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.
Björn Larsson är SD:s ledamot i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.
Trygghet och äldreomsorg - det är två viktiga frågor för Björn Larsson, Sverigedemokraternas första ledamot någonsin i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

I valet till kommunfullmäktige i höstas fick Sverigedemokraterna 9,15 procent av rösterna i valkretsen Yttre västerort, där Hässelby-Vällingby ingår. Det var en ökning med cirka tre procentenheter jämfört med föregående val.

Framgångarna gör att partiet av egen kraft tar plats i alla stadsdelsnämnder utifrån sin representation i fullmäktige. I Hässelby-Vällingby tas platsen som ordinarie ledamot av 42-årige Björn Larsson, hantverkare med egen firma och sedan 15 år bosatt i Vällingby.

– Till att börja med måste jag sätta mig in i allting, verksamhetsplaner, budget och så. Sedan ska jag i största möjliga mån driva vår politik och se till att det blir så bra som möjligt för folk i västerort, säger han.

För honom handlar det bland annat om att tryggheten i stadsdelen ska bli bättre, men också om att äldreomsorgen fungerar.

– Det ska finnas platser för dem som behöver och en bra arbetsmiljö för dem som jobbar där.

Den fråga som de flesta förknippar SD med, kritik mot den förda invandringspolitiken, är dock inte särskilt relevant på stadsdelsnivå – det håller Björn Larsson med om.

Moderaterna i stadshuset har meddelat att SD:s intåg i stadsdelsnämnderna inte kommer att påverka M:s arbete och att man inte kommer att samarbeta med SD.

Ordförande i stadsdelsnämnden, Bo Arkelsten (M), konstaterar att majoriteten i nämnden består av M, L, C, KD och MP – och att något samarbete med SD inte är vare sig aktuellt eller intressant.

– Vi betraktar dem som ett oppositionsparti, säger han.

Årets första sammanträde med stadsdelsnämnden nya sammansättning äger rum den 31 januari.