Förvaltning gick ovetandes back 33 miljoner

Kommunens prognoser för socialförvaltningen var fel med 27 miljoner kronor.
Socialförvaltningens budgetprognoser missade skenande utgifter på 27 miljoner kronor.
Socialförvaltningen i Vallentuna kommun går minus med 33 miljoner kronor.
Felaktiga prognoser ges som förklaring till varför det kraftiga underskottet inte förutspåddes.
– Det är väldigt allvarligt. Det här är skattebetalarnas pengar och vi ska hålla oss till den budget som är avsatt, säger Kommunalrådet Parisa Liljestrand (M).

I fredags gick Vallentuna kommun ut med ett alarmerande pressmeddelande. Där stod det att Socialförvaltningen kommer gå 33 miljoner kronor i minus för 2017.

Upptäckten kommer som en chock för nämnden som från början fick indikationer på att underskottet skulle landa på sex miljoner kronor.

– Det här kom som en överraskning från nämndens sida. Vi har fått ekonomiska rapporter och prognoser från förvaltningen som har visat på ett underskott, men inte så här mycket, säger Torbjörn Einarsson (C), ordförande i Socialnämnden i Vallentuna kommun.

Det blir direkt odemokratiskt eftersom vi då inte får möjligheten att styra upp det hela.

Säger kommunalrådet Parisa Liljestrand (M).

Tvingats hyra in personal

Ökade utgifter för ekonomiskt bistånd och personalomkostnader ger Torbjörn Einarsson som förklaring till hur det kommer sig att underskottet blivit så stort.

– Vi har gjort fler placeringar än vanligt av barn och vuxna, och även LSS-utgifter alltså stödet till funktionshindrade har ökat. Dessutom har vi tidigare haft en hög personalomsättning och tvingats hyra in socionomer, som har kostat en hel del pengar.

Hur kommer det sig att missbedömningen blev så stor?

– Varför vi inte har sett det i våra prognoser kan jag inte med säkerhet svara på i nuläget. Kommunledningen håller på att undersöka var det har brustit någonstans. Samtidigt som det är överraskande, sker underskottet inte på så konstiga poster. Men hade vi sett det tidigare hade vi kunnat vidta åtgärder i tid

Hur har reaktionerna varit från andra inom kommunen?

– Jag och mina kollegor har reagerat på samma sätt. Det går inte att förstå hur vi kunnat få ett så stort underskott. Har vi så dåliga prognoser kan vi inte styra kommunens arbete åt rätt håll. Det är en mycket allvarlig händelse.

Kommunordförande inte road

Kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) är inte road av överraskningen att förvaltningen spränger budgeten med 33 miljoner kronor.

– Det är allvarligt att verksamheterna, nämnden eller kommunstyrelsen inte fått någon signal att det har sett ut på det här sättet. Det blir direkt odemokratiskt eftersom vi då inte får möjligheten att styra upp det hela.

En intern granskning är nu tillsatt med kommunens ekonomer som ska utreda vad som har gått snett.

Kommer ni att skjuta till mer pengar till socialförvaltningen eller är det nedskärningar som väntar? 

– Kommunstyrelsen har begärt att få en rapport i detalj på vad som har hänt. Det vi kan säga nu är att vi inte har lagt några bespringskrav. Med det sagt kvarstår faktum att man måste hålla sin budget. Sen återstår det att se hur nämnden väljer att hantera underskottet.

– I övrigt är Vallentunas ekonomi välskött och vi har starka finanser. Kommunen går med överskott för 2017.