Nu ska Solnas lekplatser och parker rustas

Pehr Granfalk och Magnus Persson vill lyfta Solnas lekplatser och parker, här Augustendal.
Pehr Granfalk och Magnus Persson vill lyfta Solnas lekplatser och parker, här Augustendal.
Pehr Granfalk (M), dottern Julia och Magnus Persson (C) spanar in Augustendal.
Pehr Granfalk (M), dottern Julia och Magnus Persson (C) spanar in Augustendal.
Pehr Granfalk (M), dottern Julia och Magnus Persson (C) spanar in 4H-gården Augustendal.
Pehr Granfalk (M), dottern Julia och Magnus Persson (C) spanar in 4H-gården Augustendal.
20 miljoner kronor till stadsmiljö, parker och lekplatser – det utlovar Alliansen i sin budget för 2018.

Solna har 42 allmänna lekplatser, och därtill 43 förskolegårdar. Till listan kan även läggas stadens alla parker och strövområden.

Nu aviserar Alliansen i Solna (Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna) att man i budgeten för 2018 reserverat 20 miljoner kronor till upprustning av parker, lekplatser och den övriga stadsmiljön.

– Kort sagt man kan säga att vi vill ha ett snyggt och tryggt Solna, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

Augustendal får ny karusell

En av platserna som skulle rustas är Augustendal vid Huvudsta strand. Här finns, förutom den populära 4H-gården, en stor lekplats.

– Här tänker vi oss en ny gungställning, en balansbana och en ny karusell. Sen tänkte vi renovera och flytta runt de befintliga lekanordningarna. Satsningen gör att vi under 2018 kan fortsätta med flera andra lekplatser i Solna, berättar Magnus Persson (C), ordförande i Tekniska nämnden.

Pehr Granfalk (M), dottern Julia och Magnus Persson (C) spanar in Augustendal. Foto: Max Lind

Parkerna ska få ett ansiktslyft

Den nya satsningen innebär fem miljoner kronor som går specifikt till att rusta stadens lekplatser, ”göra dem mer trivsamma”, och ytterligare fem miljoner till stadens övriga parkmiljöer.

– Solna ska få ett ansiktslyft. Det kan bli mer blommor och trädplanteringar, säger Pehr Granfalk.

Bättre ljus ger tryggare stadsmiljö

10 miljoner kronor satsas på trygghetsåtgärder i stadsmiljön, något som redan påbörjats på flera platser. Flera gångtunnlar, bland annat i Huvudsta, har fått bättre belysning för att bli mindre otrygga.

– Vi ska se över belysningen på flera platser, och vi byter även ut till LED-lampor som är energisnålare och faktiskt ger ett bättre ljus, säger Magnus Persson.

Fakta

Satsningen i korthet

Solna har 42 allmänna lekplatser av varierande storlek (och därtill 43 förskolegårdar).
Under 2018 satsas:

  • 5 miljoner kronor på lekplatser.
  • 5miljoner kronor på parkmiljöer.
  • 10 miljoner kronor till fortsatta trygghetsåtgärder i stadsmiljön.
Källa: Alliansen