Staden skapar ny klimatkommité

Porträtt vid Liberalernas riksmöte i Västerås Ordförande blir Liberalernas Ilona Heikka
Ordförande i den nya klimatkommitén blir Ilona Heikka (L).
Kommunen har bestämt sig för att inrätta en klimat- och hållbarhetskommitté för att få fart och styrning på stadens klimatarbete.
– Både lokalt och globalt hotas världen av en miljöförstöring. Vi vet vad som behöver göras och vi är beredda att göra det, säger Ilona Heikka (L), ny ordförande.
Men oppositionen efterlyser konkret miljöpolitik.

Mittenstyret  inrättar en klimat- och hållbarhetskommitté som ska leda och utveckla stadens klimatarbete.

Ordförande blir Ilona Heikka (L), från Ursvik.

– Både lokalt och globalt hotas världen av en miljöförstöring som kommer att förändra alla förutsättningar att skapa välstånd. Jag vill att den nya kommittén ska verka för ett omfattande omställningsarbete där tydlig information ska förändra sundbybergarnas beteenden i klimatvänlig riktning, säger Ilona Heikka.

Bland annat vill hon utarbeta en handlingsplan ihop med alla kommunala verksamheter, och genomföra miljö- och klimatåtgärder snabbare än tidigare.

– Jag ser fram emot att jobba för att i samförstånd med alla partier hitta effektiva lösningar för Sundbybergs omställning till en klimatsmart och resurssparande kommun. Vi vet vad som behöver göras och vi är beredda att göra det, säger Ilona Heikka.

”Saknas konkreta mål”

Oppositionen är dock inte imponerad av kommittén som de menar saknar konkreta mål och åtgärder för kommunens klimat- och miljöarbete. I ett pressmeddelande går Miljöpartiet hårt åt det politiska styrets miljöpolitik.

– I Liberalernas valmanifest finns både minskade utsläpp och ökad återvinning. Centerpartiet har gjort ett stort nummer av att staden borde bygga mer i trä. För C och L verkar S-samarbetet betyda mindre klimatpolitik, men desto fler brutna vallöften, säger Miljöpartiets  gruppledare Emelie Tillegård.