De unga vinnarna i höstens budget

De unga är vinnarna i Väsbys höstbudgeten.
De unga är vinnarna i Väsbys höstbudgeten.
De rödgröna presenterade en höstbudget med satsningar på skola, en skatepark och längre fotbollssäsong. En budget för Väsbys unga. Men oppositionen vill se mer pengar till Byggnadsnämnden.

I majoritetens höstbudget är det tre satsningar som sticker ut. Satsningar på konkurrenskraftiga lärarlöner, en ny Skatepark i Smedby och ett fotbollstält för vintersäsongen.

– Vi skjuter till 15 miljoner till skolan för att fortsätta säkra och utveckla en hög kvalitet. Vi behöver ta höjd för högre lärarlöner när konkurrens om lärarna hårdnar i Stockholm, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

Höstbudgeten är en justering av den budget som presenterades i juni utifrån förändrade behov och områden där det behövs extra satsningar.

10 miljoner investeras i den planerade skateparken i smedby som beräknas stå klar runt årskiftet 2018 och 2019. 12 miljoner vigs åt ett fotbollstält men var i kommunen det ska byggas är ännu inte utrett.

Oppositionsrådet är kritisk till prioriteringen att investera i kultur- och fritidsnämnden på bekostnad av att dra in på medlen till byggnadsnämnden och teknik- och fastighetsutskottet samtidigt som kommunstyrelsens allmänna medel sänks.

– Det är en ”skjuta problemen på framtiden”-budget som presenteras. Satsningar som tidigare har utlovats skjuts upp på framtiden när de rödgröna bara kan vara säkra på att sitta till nästa val, säger Oskar Weinmar (M).

Han menar att det redan i år har märkts av ett högt tryck i bygglovshanteringen och att faktumet att bostäder inte kunnat färdigställas i tid påverkar skatteintäkterna i nästa år budget negativt.

– Det är bekymmersamt. att spara in på möjligheterna att bygga bostäder är något man gör i akuta lägen – inte för att satsa på trevligheter som en skatepark, säger Weinmar.

Men kommunstyrelsen slår tillbaka kritiken och menar att de problem som funnits i bygglovshanteringen inte är direkt kopplade till budget utan snarare har varit en fråga om arbetsmiljö. Samtidigt kommer det ske effektiviseringar i verksamheten kommande år.

– Det är viktigt för oss att vi får en bra skjuts i byggandet och hade vi inte trott att det här var tillräckligt bra förutsättningar för att göra det jobb vi förväntar oss, då hade vi inte lagt den här budgeten, säger Bohman.