Politiker backar om mål för skolranking

Inför valet 2010 lovade Värmdös styrande politiker att Värmdös skolor skulle bli bland de fem bästa i länet.

Nu backar den ansvarige skolpolitikern.

Under 2009 var betygsinflationen i Värmdös skolor en het fråga. Elever på vissa kommunala grundskolor var dåligt rustade för gymnasiet.

Föräldranätverket Barnens skola kämpade för att politikerna skulle ta problemet på allvar och fick Skolinspektionen att tidigarelägga en stor genomlysning av Värmdös skolor. I somras kom inspektionens rapport, som visade på stora kvalitetsskillnader.

Ett grundläggande problem som pekades ut var att ingen sammanställt skolornas resultat och att ingen därför heller kunde säga vad som ska göras.

Under tiden fortsatte de kommunala skolorna att tappa elever. Förra året vände nära var fjärde elev de kommunala skolorna ryggen.

Marcus Schaefer, som företräder Barnens skola, tycker att det varit väldigt tyst om skolfrågan den senaste tiden.

– Föräldrar flyttar ju sina barn så politikerna borde prioritera dialog med medborgarna och berätta vad de gör, säger han.

Inför valet 2010 lovade allianspartierna att Värmdös skolor skulle bli bland de fem bästa i Stockholms län och målet blev en del i Värmdökoalitionens plattform. Men först för tre veckor sedan bestämde skolpolitikerna hur det ska gå till.

– Av skäl som jag inte vill gå in på har målarbetet försenats ett år. Men de mål som vi tog nyligen har förankrats på skolorna och det är bra, säger Max Ljungberg (MP), ordförande i utbildningsstyrelsen.

Max Ljungberg anser att bättre kunskapsresultat för alla elever, ökad trygghet och ökat elevinflytande är de viktigaste målen att jobba mot för att stiga i ranking. Men det där med att bli en av de fem bästa skolkommunerna i länet kallar han mer en målsättning än ett mål.

– Om vi avancerar spelar vi i samma liga som Danderyd och Nacka och de har inte alls samma glesbygdsproblematik som vi med långa avstånd och dyra utgifter för skolskjuts.

Fakta

Färre elever uppnår målen