Politiker backar om skolskjutsen

Nya regler kring rätten till skolskjuts har väckt stor kritik bland föräldrar.

Nu tvingas politikerna backa.

– Vi har gjort en del ändringar, säger Marie Bladholm (M).

De nya riktlinjerna kring skolskjuts har blivit omdiskuterade sedan de första förslagen på ändringar kom i höstas. Ett av dem var att elever inte längre ska få rätt till skolskjuts till och från fritids.

– Någonstans måste vi dra gränsen. Rätten till skolskjuts gäller bara till och från den plats där utbildningen bedrivs och hemmet, säger Marie Bladholm.

Det nya förslaget betydde att inte heller barn med särskilda behov skulle få rätt att åka skolskjuts till och från fritids. Men efter mycket kritik från föräldrar har alliansen tvingats backa.

– Det är något som många haft åsikter kring. Men nu ska barn i grundsärskolan bli beviljande skolskjuts om de ansöker om det. Vi kände att det var rimligt, säger Marie Bladholm.

Syftet med nya riktlinjer har varit att få en överblick över hur många som nyttjar skolskjutsen kontra de som har rätt till det enligt skollagen.

– Vi måste se över riktlinjerna för att få en helhetsbild. På så sätt kan vi spara pengar som vi i stället vill lägga på utbildning, säger Marie Bladholm.

Ytterligare ett förslag har varit att elever som valt friskolor utanför kommunen inte ska ha rätt till skolskjuts, men där ändrade sig alliansen på sittande nämndmöte i förra veckan.

– Vi måste värna om det fria skolvalet, så de som går på friskola utanför kommunen ska få rätt till skolskjuts om det är möjligt och inte medför extrakostnader för kommunen, avslutar Marie Bladholm.

De nya ändringarna ska införas hösten 2015.

Fakta

Reglerna från i höst

Möjligheten för elever som inte har rätt till skolskjuts att åka med bussen i mån av plats tas bort.

Busskort införs för att se vilka som får nyttja skolskjuts.

Elever i årskurs 1 till 3 måste bo minst tre kilometer från skolan för att ha rätt till skolskjuts.

För barn i årskurs 4 till 9 gäller minst fyra kilometer.

Källa: Värmdö kommun