Min lokala hjälte

Politiker döms för bokföringsbrott

Sollentuna S-politikern och kassören i Sollentuna föreningsråd, Tomas Axelsson, döms till villkorlig dom för bokföringsbrott efter att ha slarvat med bokf­öringen i Sollentuna föreningsråd. Föreningen har utretts sedan 2011, då den gick i konkurs och lämnade en skatteskuld på 427 298 kronor. Föreningsrådet hade tagit in flera anställda med lönebidrag men inte betalat några arbetsgivaravgifter. Dessutom saknades flera kvitton och föreningen kunde inte redovisa hur ett EU-bidrag på 120 000 kronor använts. Själv förnekar Tomas Axelsson brott. Det är oklart om han kommer att överklaga domen.